Økonom

Om stillingen

Høgskolens økonomiavdeling er tilknyttet høgskoleadministrasjonen, som er lokalisert i Elverum og Lillehammer.  Økonomiavdelingen er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring, og leverer økonomitjenester til fakultetene. Stillingen inngår i Seksjon for regnskap som består av 9 stillinger. Høgskolen finansieres av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet, men har i tillegg eksternfinansiert virksomhet (EFV). Høgskolen har som mål å øke forskningsdelen av den eksternfinansierte virksomheten.

Stillingens hovedoppgave er å utøve rådgivning og administrativ støtte innen EFV ovenfor høgskolens ledere.

Ansvar og oppgaver

 • Utøve lederstøtte gjennom å bidra til god styringsinformasjon innenfor prosjektstyring
 • I samarbeid med ledere for EFV, bidra i arbeidet med budsjettering, regnskapsføring, periodisering og rapportering av EFV-prosjektene
 • Bidra i høgskolens samlede regnskapsarbeid og periodeavslutninger.
 • Bidra til å sikre god kvalitet gjennom økonomistyring av prosjektporteføljen
 • Videreutvikle støtte- og styringssystemer innen akkvisisjon og oppfølging av prosjekter.

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kvalifikasjoner.

Det vil være tett samarbeid med de øvrige medarbeiderne i økonomiavdelingen og EFV miljøet ved høgskolen.

Stillingen er for tiden lagt til Avdeling for økonomi, seksjon regnskap

Stillingen er fast 100%.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Seksjonsleder regnskap Liv Grethe Vangen, Tel: 62 43 00 07, Mob: 922 46 175, e-post: liv.vangen@inn.no

Kvalifikasjoner

Minst 3 års utdanning på universitets- og høgskolenivå, fortrinnsvis master innenfor økonomi eller annet relevant fagområde. Nyutdannede med fagprofil innenfor økonomistyring, revisjon/regnskap oppfordres til å søke.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens campus må beregnes, og den som ansettes må disponere egen bil.

Det er en fordel om den som ansettes har:

 • Erfaring med budsjettering, prosjektoppfølging og rapporteringsarbeid
 • Erfaring med å dra prosesser og å lede utviklingsarbeid
 • Erfaring fra regnskapsarbeid
 • Erfaring med, og kjennskap til regelverk rundt EU finansierte prosjekter
 • God kunnskap i bruk av IT verktøy særlig Excel
 • Kjennskap til Unit4 ERP

Personlig kompetanse

 • Du er resultatorientert, strukturert, målbevisst, og ikke redd for å ta på deg ansvar
 • Du er initiativ- og løsningsorientert
 • Du er serviceinnstilt og opptatt av kvalitet i leveransen
 • Du har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere saker samtidig
 • Du har evne til å tilegne deg god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Du er positiv, inkluderende, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Arbeidsspråket ved Høgskolen i Innlandet er norsk. Den som ansettes må kunne uttrykke seg godt på norsk/annet skandinavisk språk, samt engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via “Søk stillingen”

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1363 seniorkonsulent eller 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Særlig kvalifiserte søkere kan bli innplassert som seniorrådgiver stillingskode 1364.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Søknadsfrist

26. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Elverum

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

ID210991 – Høgskolen i Innlandet – Økonom