Avdeling for organisasjon og økonomi

Økonomirådgiver/ prosjektøkonom -

to stillinger

Om stillingen

Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) har ca. 21 ansatte som ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltningen og anskaffelser for hele UiT. Vi bidrar til virksomhetsstyring gjennom økonomiske mål og tiltak. Vårt fokus er å gi profesjonell og god lederstøtte og administrativ støtte til fagmiljøene, samt utvikle beste praksis gjennom effektive og standardiserte prosesser.

Det skal utvides med 2 fast stilling som økonomirådgiver/prosjektøkonom i 100 % stilling ved campus Tromsø.

Stillingene inngår i seksjonens faggruppe for økonomistyring med 7 ansatte, og som ledes av en faggruppeleder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdet vil være økonomistyring og økonomiforvaltning på avdelings- og institusjonsnivå, både innen grunnbevilgning og ekstern finansiering. Stillingene vil få tildelt et fast ansvarsområde, men må utover det regne med allsidighet knyttet til seksjonens oppgaveportefølje.

UiT har som mål å øke andelen eksternt finansierte prosjekter, og vil fra 2022 ta i bruk nytt prosjektstyringssystem. I den forbindelse er det et særlig behov for:

 • Prosjektøkonom med dedikert ansvar som systemadministrator for vårt nye søknads- og prosjektstyringssystemet. Bidra inn i søknadsprosessen og være en faglig ressurs for prosjektledere og fagmiljøer.
 • Prosjektøkonom/controller som skal bistå prosjektledere med budsjettarbeid og økonomioppfølging, samt gi lederstøtte innen økonomiområdet for enkelte enheter.

Arbeidsområde kan endres innenfor avdelingens arbeidsfelt.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Økonomisjef Geir Sørensen

eller Faggruppeleder Elin K. Andersen

 
UiT

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag, fortrinnsvis siviløkonom. Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede økonomer til å søke. 

Vi vil vektlegge motivasjon for stillingen og personlig egnethet. I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant erfaring, eller resultater fra utdanningen.
 • Gode evner til å lære og formidle kunnskap.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Har evner til å lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT - Drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Søknadsfrist

3. oktober 2021

Kommune

Tromsø - Romsa

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Tromsø

Økonomirådgiver/prosjektøkonom – UIT – Jobbnorge ID210429