Til å lede økonomifunksjonen i konsernet Iris Salten IKS søker vi:

Økonomisjef

Som økonomisjef i Iris Salten IKS vil du ha ansvar for å lede og utvikle konsernets økonomiavdeling. Avdelingen består av fem medarbeidere og har som oppgave å forvalte økonomi- og regnskapstjenesten til mor- og datterselskapene i konsernet.

Sentrale ansvarsområder vil være økonomistyring, likviditetsstyring, budsjettering, prognoser, analyser, risikovurderinger, investering og finans. Også evne til å drive frem utvikling av systemer og fremme arbeidet med å forbedre rutiner for å ivareta en god økonomi- og finansstyring blir viktig.   

Økonomisjefen i Iris jobber tett opp mot de daglige lederne i datterselskapene og bidrar gjennom dette til å sikre en god økonomistyring.

Stillingen inngår i konsernets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Som en del av ledergruppen bør økonomisjefen ha god evne til å løfte blikket og bidra til strategiske utvikling. 

Konsernet jobber etter en tredelt bunnlinje, der miljø-målsetninger, økonomiske målsetninger og sosiale målsetninger skal vektlegges likt.

Vår økonomisjef bør dermed ha solid evne til utviklingen av konsernet etter økonomiske måleparameter, men evne å se disse i sammenheng med måloppnåelse knyttet til miljø og vårt samfunnsansvar.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en utviklingsorientert, strukturert og analytisk leder med høyere relevant utdanning. Du må ha sterk faglig integritet og er handlekraftig. 

Du holder fokus på utvikling av avdelingen og strategisk økonomistyring i konsernet. For teamet ditt er du en engasjert og samlende leder. 

Ledererfaring og erfaring fra tilsvarende roller i konsern vil bli vektlagt.

Iris Salten IKS tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i et solid, utviklingsorientert og veldrevet konsern.  

Kontorsted er Vikan i Bodø.

Du kan søke ytterligere informasjon om selskapet og stillingen på https://www.iris-salten.no/om-iris/iris-salten-iks/

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 eller til administrerende direktør Bjørn Ove Moum, tlf: 926 12 463. 

Søknad med CV sendes elektronisk innen 14. oktober via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten vil bli offentlig, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt fra offentlighet må begrunnes nærmere og vedlegges søknaden. Dersom ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet. Søker har da mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring av søkerlisten.

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø. Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Salten strekker seg fra Saltfjellet i sør til Hamarøy i nord, med Bodø kommune som regionsenter.

Iris Salten IKS sin hovedvirksomhet er innsamling og behandling av avfall. Til å utføre denne tjenesten er det etablert tre datterselskaper; Iris Service AS, Iris Produksjon AS, og Retura Iris AS. 

Morselskapet eier også de tre andre selskapene HT Safe, Labora og Mivanor, og er, via datterselskapet Iris Produksjon AS, største aksjonær i Nofir. Konsernet har 150 ansatte og omsatte i 2019 for 287 millioner kroner.

Iris-selskapene er ISO-sertifisert siden 2009. Gjeldende standarder er NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet), NS-EN ISO 14001:2015 (Miljø) og ISO/FDIS 45001:2018 (Helse og sikkerhet).

Økonomisjef – Iris Salten IKS – Essensi