Vi søker etter

3 engasjerte og faglig dyktige virksomhetscontrollere (rådgivere/seniorrådgivere)

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Vi er en stor organisasjon med høye ambisjoner. Dette gir oss spennende faglige utfordringer og rom for nytenkning og utvikling av digitale løsninger. Vi har behov for å styrke kapasiteten og søker medarbeidere som motiveres av å bidra til god økonomistyring ved NTNU. Du har interesse og forståelse for universitetets samfunnsoppdrag og ønsker å bidra til at hele organisasjonen når sine målsetninger.

Avdeling for virksomhetsstyring er prosessleder for plan-, budsjett og oppfølgingsprosessen for NTNU. Avdelingen har det overordnede ansvaret for virksomhets- og økonomirapportering til ledelse og NTNUs styre. Vi har ansvar for å levere faglig beslutningsstøtte for strategisk økonomistyring og økonomisk politikk. Forståelse for kjernevirksomhetens behov, ressursinnsats og kobling til styringsdata vil være viktig for å bidra til god virksomhetsstyring. Vi har et team som analyserer og vurderer den samlede økonomiske statusen for NTNU, og utvikler finansielle styringsparametere.

De siste årene har vi arbeidet systematisk med å utvikle et digitalt virksomhetsstyringssystem som ivaretar kompleksiteten i organisasjonen. Du vil være en viktig bidragsyter til både videreutvikling og gevinstrealisering av dette arbeidet.

Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et stort økonomimiljø med engasjerte kollegaer med høy kompetanse. Vi har godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi innfører digitale verktøy i tett samarbeid med de andre universitetene i Norge. Det er stor mulighet til å påvirke og bidra til både prosessutvikling og videreutvikling av verktøyene.

Arbeidssted er i Trondheim. Stillingen rapporterer til leder for Avdeling for virksomhetsstyring.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av økonomisk politikk
 • Presentere og kvalitetssikre budsjett for hele NTNU
 • Virksomhetsstyring og -rapportering, analyser, prognoser og overordnet økonomioppfølging
 • Bidragsyter til å utvikle prosesser, systemer og verktøy for virksomhets- og økonomistyring
 • Økonomioppfølging av fakultetene
 • Kompetanseutvikling og internopplæring innen stillingens ansvarsområde
 • Prosjektarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende fra relevante fagområder
 • Relevant arbeidserfaring knyttet til økonomistyring og bruk av styringsdata. 
 • God tallforståelse og erfaring med finansiell rapportering.
 • Høy digital/teknisk kompetanse (rapporteringssystemer, Excel)
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjekter og prosjektstyring, samt samarbeid med interne og eksterne aktører 
 • Erfaring med forbedring av arbeidsprosesser og endringsarbeid
 • Erfaring fra arbeid med digitale styringsverktøy.
 • Kjennskap til statlig økonomiforvaltning
 • Erfaring med økonomistyring i større virksomheter

Personlige egenskaper

 • Det er viktig at du evner å jobbe strukturert og nøyaktig, analytisk og har evne til å se helheten.
 • Du viser engasjement, er fleksibel og har en positiv holdning til arbeidet som gjøres.
 • Du tar en aktiv rolle i teamarbeid og ønsker å lykkes sammen med andre.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og er utviklings- og løsningsorientert.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som rådgiver (kode 1434) vil du normalt lønnes fra brutto kr 608 200 – 670 100 (l.tr. 67-72) pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For særlig kvalifiserte søkere kan stillingstittel seniorrådgiver (kode 1364) og høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med avdelingsleder Ingrid Volden, tlf 954 24 497, e-post: ingrid.volden@ntnu.no. 

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NTNU-nr. 90/20

 Søknadsfrist: 31.01.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Avdeling for virksomhetsstyring
Avdeling for virksomhetsstyring ivaretar NTNUs plan-, budsjett- og oppfølgingsprosesser, risikostyring og internkontroll, juridisk rådgiving, samt eierstyring og oppfølging av NTNUs randsonevirksomhet. Avdeling for virksomhetsstyring er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Søknadsfrist

31. januar 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Trondheim

Virksomhetscontrollere – NTNU – Jobbnorge