Til MIP AS søkes

Leder finansiering og investering

Som leder for finansiering og investering i MIP vil du arbeide både for selskapet og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge.

Hovedoppgaver

Sentrale oppgaver vil være videreutvikling av konsernets økonomifunksjon, prosjekt- og analysearbeid tilknyttet styring, drift og utvikling på tvers av interne avdelinger og konsernets datterselskap. 

Stillingen rapporterer til økonomidirektør i Mo Industripark AS, og inngår i konsernets økonomifunksjon. 

Personlig profil

Vi søker en person med stor arbeidskapasitet som er analytisk, metodisk, strukturert og utviklingsorientert. Du er selvdrevet, systematisk, kreativ, flink til å kommunisere og samarbeidsvillig. Du liker å jobbe med ulike og nye oppgaver samtidig som du evner å ha god oversikt over pågående prosesser. Du trives med å være en lagspiller, men er komfortabel med å drive frem initiativ på egenhånd. Du må ha forretningsmessig forståelse samt tenke helhetlig og langsiktig, samtidig som du tar utfordringer på strak arm. 

Ønsket bakgrunn

Søkere må ha relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå (master) og     3-5 års erfaring fra stor organisasjon innen økonomi, regnskap, finansiering, investering eller controlling. 

Vi tilbyr en svært spennende jobb i et industrikonsern i vekst og utvikling samt konkurransedyktige betingelser og pensjonsordninger.

Arbeidssted er Mo i Rana. 

Spørsmål: For spørsmål til stillingen, kontakt økonomidirektør Eva Monica Hestvik på telefon 957 32499 eller Harriet Havdal i Essensi AS på telefon 477 53589.   

Søknad med CV sendes elektronisk innen 29. august via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, og i tråd med GDPR.

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Mo Industripark omfatter bl.a. 108 bedrifter med omlag 2500 ansatte, 7,8 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert energi er nærmere 2000 GWh. I tillegg arbeider Mo Industripark for å bli vertskap for Norges første battericellefabrikk etablering som vil sysselsette inntil nye 1500 arbeidstagere. I Mo Industripark arbeides det også med realisering av nye grønne industrielle prosesser så som karbongfangst, bruk og lagring og hydrogenproduksjon samt tilhørende prosessindustrietableringer.  Vår visjon er «Grønn Industripark i Verdensklasse»

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted. Selskapet er organisert i tre driftsavdelinger, og MIP AS er morselskapet i MIP-konsernet og har fire datterselskap: Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, MIP Miljøkraft AS og MIP Industrinett AS. MIP AS har 55 ansatte og konsernet har 118 ansatte. 

MIP Økonomi & HR er stabsavdelingen i Mo Industripark AS. MIP Økonomi & HR utfører økonomistyring av konsernet med analyser og andre tilhørende tjenester til alle selskapene i MIP-konsernet.

For mer informasjon: Se www.mip.no

Mo Industripark – Leder finansiering- og investering – Essensi