Vi sjekker staten - vil du være med på laget?

Vi søker finansielle revisorer til hovedkontoret og flere regionkontorer (Bergen, Trondheim og Tromsø)

Er du vår nye finansielle revisor? Vi søker etter både deg som er nyutdannet og deg som har erfaring fra arbeidsområdet. Vi har et arbeidsmiljø med høy trivsel og stort engasjement, og det er gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • finansiell revisjon i henhold til ISA/ISSAI av oppdrag innenfor flere departementsområder med underliggende virksomheter
 • kartlegge og teste internkontrollen, herunder relevante IT-kontroller for å innrette revisjonstilnærmingen hensiktsmessig
 • planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjonen – herunder god og etterrettelig kommunikasjon hos reviderte virksomheter
 • aktiv deltakelse i revisjonsteam med andre revisorer
 • aktiv deltakelse i virksomhetsintern aktivitet

For seniorrådgivere gjelder:

 • lede et team med flere revisorer (ikke personalansvar)
 • samarbeide tett med andre teamledere i Riksrevisjonen i samme sektor
 • kvalitetssikre revisjonsarbeid
 • gi råd og veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring

Kvalifikasjoner

 • master eller bachelor i regnskap og revisjon, men kandidater med master i økonomi og relevant erfaring vil også bli vurdert. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med norsk utdanning
 • for seniorrådgiverstilling krever vi solid og relevant erfaring med finansiell revisjon
 • for rådgiver krever vi normalt to års relevant erfaring
 • til førstekonsulentstilling kan nyutdannede søke
 • meget gode norskkunnskaper
 • for noen av stillingene vil det bli krevet sikkerhetsklarering til nivå hemmelig, og oppstart i jobben vil følgelig forutsette at dette er på plass

Vi ønsker også at du har:

 • kunnskap om statsforvaltningen, statlig budsjettarbeid og regelverk for statlig økonomistyring
 • kompetanse av betydning for digitalisering av revisjonsarbeidet
 • gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team
 • god arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig, strukturert og planmessig
 • gode analytiske evner og evne til å se helheten i oppgaveløsningen
 • resultat og endringsorientert, spesielt når det gjelder interesse for økt digitalisering i revisjonsarbeidet

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver fra kr 545 300 til 744 600, eller
  lønn som rådgiver fra kr 482 200 til 535 200, eller
  lønn som førstekonsulent fra kr 474 500
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Vitnemål og attester legges ved søknaden.

I tillegg til ved hovedkontoret i Oslo, vil det også være aktuelt med tilsetting ved regionkontorene i Bergen, Tromsø og Trondheim.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontakt
Trond Solaas, avdelingsdirektør, 450 25 889 eller Line Andreassen, avdelingsdirektør, 980 45 848

Søknadsfrist: 30. november 2020

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen – Finansielle revisorer til hovedkontoret og flere regionkontorer