Vi sjekker staten - vil du være med på laget?

Finansielle revisorer til hovedkontoret og våre regionkontorer

Er du vår nye finansielle revisor? Vi søker etter både deg som er nyutdannet og deg som har erfaring fra arbeidsområdet finansiell revisjon. Vi har et arbeidsmiljø med høy trivsel og stort engasjement. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Som medarbeider i Riksrevisjonen får du muligheten til å revidere store og små statlige virksomheter. Du vil bli del av et stort fagmiljø som ligger langt fremme når det gjelder å videreutvikle den finansielle revisjonen – og vi vil videre. Riksrevisjonen inngår i både nasjonale og internasjonale nettverk som gir våre medarbeidere muligheter for faglig og personlig utvikling både hjemme og ute.
 
Hvem ser vi etter? Vi ser etter deg med en interesse for regnskap og revisjon som har lyst til å bidra til at Riksrevisjonen leverer revisjon av høy faglig kvalitet og ønsker å bidra til forbedringer og videreutvikling av finansiell revisjon.

Arbeidsoppgaver
 • planlegge, gjennomføre og rapportere revisjonen i henhold til de internasjonale revisjonsstandardene (ISA/ISSAI) 
 • kartlegge og teste internkontrollen, herunder relevante IT-kontroller
 • etablere god kommunikasjon med reviderte virksomheter og deres internrevisjon
 • delta aktivt i revisjonsteam
 • delta i virksomhetsinterne aktiviteter

For kandidater med erfaring gjelder:

 • lede revisjonsteam  (ikke personalansvar)
 • kvalitetssikre revisjonsarbeid
 • gi råd og veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring
Kvalifikasjoner
 • master eller bachelor i regnskap og revisjon eller annen relevant masterutdanning av betydning for gjennomføring av fremtidens finansielle revisjon. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med norsk utdanning
 • for seniorrådgiverstilling krever vi solid og relevant erfaring med finansiell revisjon
 • for rådgiver krever vi normalt to års relevant erfaring
 • til førstekonsulentstilling krever vi ingen erfaring og kandidater som er i ferd med å avslutte sin utdanning kan også søke
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • for noen av stillingene vil det bli krevet sikkerhetsklarering til nivå hemmelig, og oppstart i jobben vil være når dette er på plass

Vi ønsker også at du har:

 • kunnskap om statsforvaltningen, statlig budsjettarbeid og regelverk for statlig økonomistyring
 • erfaring fra dataanalyse og prosesskartlegging
 • erfaring fra eller interesse for IT-revisjon og revisjon av automatiserte prosesser 
 • gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team
 • god arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig, strukturert og planmessig
 • gode analytiske evner og evne til å se helheten i oppgaveløsningen
 • resultat og endringsorientert
Vi tilbyr
 • lønn som seniorrådgiver fra kr 545 300 til 744 600, eller
  lønn som rådgiver fra kr 482 200 til 535 200, eller
  lønn som førstekonsulent fra kr 474 500
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Vitnemål og attester legges ved søknaden.

I tillegg til ved hovedkontoret i Oslo, er det også aktuelt med tilsetting ved regionkontorene (Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar).

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontakt
Elisabeth Slaatbråten Farr
avdelingsdirektør
409 03 175
 
Kari S. Haugen
avdelingsdirektør
995 85 721
 
Ola Hollum
avdelingsdirektør
913 51 487
 
Arbeidssted: Oslo
 
Søknadsfrist: 02.05.2021

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen – Vi sjekker staten – vil du være med på laget?