Vi søker dyktig og utviklingsorientert

Økonomirådgiver

Det er ledig 100 % fast stilling som økonomirådgiver i Sortland kommune. Vi søker etter rådgiver som sammen med kollegaene skal løse avdelingen sine totale oppgaver, tilrettelegge for gode rutiner, arbeidsprosesser og beslutningsgrunnlag som samlet sett sikrer god regnskapskvalitet og økonomistyring i kommunen.

Stillingen er i økonomiavdelingen, og har 10 ansatte som jobber med fagområdene økonomi og regnskap. I tillegg til IKT avdelingen med 5 ansatte.

Årlig driftsbudsjett er i overkant av 1 milliard kr.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedoppgavene i stillingen vil være økonomi og regnskapsarbeid. Herunder avstemminger, analyse, oppfølging og kontroll. 
 • Bidra til videreutvikling av kommunens økonomi – og regnskapsstyring
 • Avhengig av interesser og kvalifikasjoner kan det være muligheter til å påvirke arbeidsoppgaver i stillingen, eksempelvis:
  • å utvikle, videreutvikle og vedlikeholde regnskapssystem, budsjettfordelingsmodeller og styringsverktøy.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse på mastergradsnivå innenfor økonomi. Bachelor-grad kan vurderes dersom du har relevant erfaring som evt. autorisert regnskapsfører eller revisor.
 • Minimum 2 års erfaring fra kommunalt regnskap/økonomi
 • God kunnskap i Visma Enterprise
 • Kunnskap om kommunal forvaltning
 • Gode IT-kunnskaper (vi benytter Visma og Framsikt) og god Ecxel kunnskap.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en rådgiver med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som kan sette seg inn i nye områder raskt
 • Du er nysgjerrig og nytenkende og har blikk for både de store linjene og de viktige detaljene
 • Du er selvstendig og har fremdrifts- og gjennomføringsevne
 • Du er strukturert og har gode analytiske ferdigheter

Personlig egnethet for stillingen blir særlig vektlagt.

Vi kan tilby deg:

 • Samfunnsaktuelle oppgaver nær viktige beslutningsprosesser både administrativt og politisk.
 • Et godt fagmiljø med dyktige kollegaer
 • Stillingen gir god anledning til videreutvikling av eget arbeidsfelt
 • Spennende og omfattende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Krav til språkkunnskaper:

Svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår:

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

25.06.2021

Arbeidssted

Økonomiavdelingen

Kontaktinfo

Johnny Kvalø
tlf: +47 408 71 223

Stilling

Økonomirådgiver

Stillingstype

Fast

Kommer du med partner så er det flere aktuelle stillinger. Se ledige stillinger her: https://sortland.easycruit.com/

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune – Økonomirådgiver