Økonomi- og HR konsulent

Om Norsk luftfartsmuseum

Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum er et nasjonalt museum for luftfart i Norge og en levende kulturarena for alle. Formålet er å samle inn og bevare materiale, gjennomføre forskning, formidle kunnskap og forståelse, og gi opplevelser innenfor norsk luftfartshistorie, hvor vår samling utgjør en betydningsfull del av norsk kulturarv.  

Norsk Luftfartssenter Bodø AS er et heleid datterselskap med ansvar for å støtte stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum med drift og planlegging.

 

Norsk Luftfartsmuseum samarbeider nært med Luftforsvarsmuseet og ivaretar også Avinor sin samling. Museet står overfor spennende oppgaver, blant annet utvikling av et kald krig museum. Sammen bygger vi spennende og engasjerende samlinger og formidler og tilgjengeliggjør så mye som mulig for publikum. Våre verdier er engasjerende, nyskapende og troverdig.

Om stillingen

Fast stilling, administrasjon- og driftsavdelingen. 100 %

Vi søker en strukturert medarbeider i fast stilling som økonomi- og HR konsulent.

Stillingen ligger i administrasjons- og driftsavdelingen organisert i Norsk Luftfartssenter AS.

Norsk Luftfartsmuseum og Norsk Luftfartssenter sysselsetter til sammen ca. 30 årsverk.

Administrasjons- og driftsavdelingen består av forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, anlegg, magasiner og utstillinger, intern og ekstern kommunikasjon, markedsføring, salg, konferanser og events, resepsjon og museumsbutikk. Videre består avdelingen av drift og utvikling av Café Gidsken. Økonomi- og administrasjonssjef leder avdelingen og er nærmeste leder til økonomi- og HR konsulent.

Ansvar:

En viktig og stor arbeidsoppgave for økonomi- og HR konsulent er ansvar for bokføring av operativt regnskap, inkludert behandling av inngående og utgående faktura. I tillegg sentral i å bygge opp, vedlikeholde og videreutvikle HR rutiner.

Arbeidsoppgaver:

  • Operativt regnskap med regnskapsføring og fakturering
  • Oppfølging og kontroll over ulike regnskapsområder, med kvalitetssikring av regnskap, avstemming og avviksanalyse  
  • Oppgaver relatert til månedsavslutning og årsavslutning. I tillegg være en ressurs i regnskapsfaglige problemstillinger  
  • Bistå i rapportering av økonomiske resultater og nøkkeltall og bistå i utvikling av dette området.
     
  • Administrative oppgaver som postbehandling og behandle inngående e-post til selskapets felles e-postadresse. I tillegg administrasjon av magasinet Flyhistorie
  • Effektivisere systemer og rapportering, innenfor økonomi og HR
  • Prosjektarbeid
     
  • Gjennomføre HR relaterte oppgaver, bygge opp, vedlikeholde og videreutvikle HR rutiner
  • Lønnskjøring
  • Oppdatere Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner:

  • Økonomisk utdannelse med minimum 3 år på høyskolenivå. Lengre erfaring kan kompensere for utdannelse
  • Gode regnskaps, økonomi- og forretningsforståelse, med evne til å se sammenhenger  
  • Erfaring fra tilsvarende stilling innenfor regnskap/økonomi og gjerne innenfor HR
  • Gode analytiske egenskaper  
  • Evne til å overholde frister
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • God kompetanse på bruk av IT-verktøy/systemer, og evne til å tilegne deg systemforståelse raskt. Museet benytter seg av Power Office Go som økonomistyrings/regnskaps-system.

Personlige egenskaper:

  • Målrettet og løsningsorientert
  • Strukturert og kvalitetsbevisst
  • Trives med å jobbe både selvstendig og i team
  • Utadvendt med gode kommunikasjonsevner
  • Kan identifisere deg med våre verdier; engasjerende, nyskapende og troverdig
  • Godt humør

Vi tilbyr:

  • Fast stilling.  Det er seks måneders prøvetid
  • En spennende arbeidsplass på nasjonalt nivå
  • Trivelige kollegaer
  • Gode utviklingsmuligheter
  • Lønn etter avtale
  • Fleksibel arbeidstidsordning
  • Pensjonsavtale gjennom Statens Pensjonskasse

Generell informasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til økonomi- og administrasjonssjef Lasse Tjønnøy å tlf 98 90 11 36.

Søknadsfrist: 3. mai 2021

Tiltredelse: Etter avtale 

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden, “Søk stillingen”.

Vi ber om at det blir gitt opplysninger om referanser. 

Skriftlige arbeid, dokumentasjon av annen praksis, bekreftede vitnemål, attester og annen dokumentasjon må legges frem etter nærmere forespørsel.

Søknadsfrist

3. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Økonomi- og HR konsulent – Norsk luftfartsmuseum – Jobbnorge