|     MINNER OM SØKNADSFRIST 26. AUGUST 2021    |

Vi søker en faglig dyktig og utviklingsorientert

HR Ansvarlig

Med interesse for mennesker, organisasjon og ledelse

Vi søker HR Ansvarlig til nyopprettet stilling som får ansvar for fagområdet personal og HR i konsernet. Du vil samarbeide tett med konsernleder, daglige ledere i datterselskaper og økonomi/administrasjon, og vil være et bindeledd mellom ledelse og medarbeidere. Stillingen er tenkt som en del av konsernledelsen.

Som HR Ansvarlig får du en sentral rolle med å utvikle og forme stillingen, i tråd med behov hos både ledelse og organisasjon. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi ønsker å satse enda mer på tilrettelegging og utvikling av et sterkt og godt arbeidsmiljø gjennom gode systemer, kompetanse og samhandling internt.

Hovedoppgaver:

 • Overordnet ansvar for HR-området i konsernet, inkl. strategier og system
 • Delta aktivt i utvikling av vår organisasjon, samhandling og en positiv bedriftskultur 
 • Bistå ved rekruttering og ansettelser, samt planlegge mer langsiktige rekrutteringstiltak
 • Planlegge og gjennomføre relevante opplærings- og kompetansetiltak
 • Kontakt med ansatte-representanter, samt forberede saker for ledergruppen/styret
 • Følge opp og utvikle personaladministrative systemer som f.eks. personalhåndbok, stillingsinstrukser, arbeidsavtaler, GDPR og andre rutiner knyttet til arbeidsforhold. 
 • Være faglig rådgiver og støtte for ledere i personalsaker og arbeidsrettslige spørsmål, samt delta i lønnsforhandlinger
 • Administrere pensjons- og forsikringsordninger, følge opp sykefravær, hovedferieplan og være kontaktperson ovenfor NAV, bedriftshelsetjeneste og andre samarbeidspartnere
 • Overordnet ansvar for HMS i konsernet

Den rette kandidaten har:

 • Erfaring og er faglig sterk innen personaladministrasjon og HR-utvikling, og kjenner lovverk og spilleregler i arbeidslivet. 
 • Høyere utdanning, gjerne innen HR, kompetanse- eller organisasjonsutvikling
 • Relevant erfaring kan kompensere for evt. manglende utdanning.
 • Kunnskap om ledelse og organisasjonsutvikling
 • Du tar initiativ og har gjennomføringsevne, du trives både i en operativ og strategisk rolle. 
 • Dialog og samarbeid er naturlig for deg, og du er trygg, åpen og tydelig i kommunikasjon. 
 • Du bidrar med energi, er løsningsorientert og evner å se mennesker i organisasjonen. 

Vi tilbyr en spennende stilling i et konsern i utvikling, hvor du får være med å forme arbeidsinnhold og systemer. Som HR Ansvarlig får du en sentral rolle i utvikling av vår ledelse, organisasjon og våre medarbeidere. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med konsernleder Torbjørn H. Pedersen i TEFT Gruppen AS (900 82 745/ thp@teftgruppen.no) eller vår rekrutteringspartner Essensi as ved Berit A. Laastad (971 60 626). Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes elektronisk via www.essensi.no innen 26. august 2021.

Om TEFT Gruppen AS

TEFT Gruppen AS er morselskap for selskapene TEFT Byggvare AS (XL-BYGG Lofoten), TEFT Entreprenør AS og TEFT Prosjekt AS. Vårt hovedkontor ligger på Leknes i Vestvågøy, vi har avdeling i Svolvær, og hele Lofoten er vårt virkeområde gjennom drift av byggevarehus, entreprenørselskap og prosjektutvikling. Vi har som mål å være nyskapende og ledende innen de bransjer vi tilhører. Vi er i vekst, og konsernet passerte nettopp 100 ansatte. For å utvikle vår organisasjon videre, oppretter vi nå en ny stilling som HR Ansvarlig i morselskapet TEFT Gruppen AS. Her vil den inngå som en del av administrative fellesfunksjoner for alle datterselskaper.

Teft Gruppen AS – HR ansvarlig – Essensi