Vil du bli en del av rekrutteringsteamet vårt?

Vi søker HR-medarbeider, førstekonsulent og rådgiver

HR-medarbeider - vikariat

Vi ønsker oss et nytt team-medlem som kan bidra inn i Rekrutteringstjenesten for UiT og som har interesse og engasjement for rekrutteringsarbeid.

Har du høyere utdanning innen organisasjonsutvikling, administrasjon, ledelse eller rettsvitenskap kan du være den vi ser etter.

Som førstekonsulent i Rekrutteringstjenesten vil du være ansvarlig for din egen portefølje av ansettelsessaker som skal følges opp fra behovet oppstår til en kandidat er ansatt. I 2020 lyste vi ut totalt 580 stillinger, fordelt på 390 vitenskapelige stillinger og 190 teknisk/administrative stillinger.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist er 25. august.

Førstekonsulent/rådgiver - fast stilling

Rekrutteringstjenesten har ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver. 

Du får blant annet jobbe med utviklingsoppgaver og prosjekter, delta i intervjuprosesser og sørge for at regelverk overholdes i ansettelsesprosesser. Som førstekonsulent/rrådgiver får du ansvar for din egen portefølje med ansettelsessaker som skal følges opp fra behovet oppstår, til en kandidat er ansatt.

Vi ser etter deg med høyere utdanning innen organisasjonsutvikling, administrasjon, ledelse eller rettsvitenskap. 

Les mer om stillingen som førstekonsulent her.

Søknadsfrist er 25. august.

Rådgiver/seniorrådgiver - fast stilling

Vi ønsker oss et nytt team-medlem som kan bidra i videreutviklingen av Rekrutteringstjenesten for hele UiT og som har interesse, engasjement og erfaring fra rekrutterings- og rådgivningsarbeid.

Har du høyere utdanning innen organisasjonsutvikling, administrasjon, ledelse eller rettsvitenskap kan du være den vi ser etter.

Du får jobbe med varierte oppgaver knyttet til ansettelse. Du får blant annet delta i intervjuprosesser, jobbe med merkevarebygging, HR-analyser og ulik rapportering. Som rådgiver/seniorrådgiver får du ansvar for din egen portefølje med ansettelsessaker som skal følges opp fra behovet oppstår, til en kandidat er ansatt.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist er 25. august.

UiT - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

HR-medarbeider, førstekonsulent og rådgiver – UiT – Jobbnorge