Vi søker etter kollega som skal jobbe som

HR-rekrutterer

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) er det ledig 100% fast stilling som HR-medarbeider (seniorkonsulent) innen rekruttering. 

Du vil inngå i en seksjon med til sammen ni ansatte, som jobber med HR-støtte, forvaltning, rekruttering, HMS/IA, kompetanseheving og utvikling. 

Riktig rekruttering er noe av det mest strategiske viktige vi bidrar til. Denne stillingen vil være tilknyttet teamet som hovedsaklig jobber med rekruttering og utvikling. 

Du vil få prosesslederansvar hvor fokuset er å levere god kvalitet i rekrutteringsprosessene, jobbe tett med instituttene og sørge for fremdrift og godt samarbeid.

Vi jobber også med utvikling og innovasjon og er derfor ute etter kontinuerlig forbedring, noe vi vil du også skal bidra med. 

Du vil også inngå i utvikling og opplæring innen rekrutteringsfaget. 

Du rapporterer til HR-sjef ved fakultetet. 

Arbeidsoppgaver

Hovedinnholdet i stillingen vil først og fremst være å:  

 • Drifte og bistå i rekrutteringsprosesser fra oppstått behov til ansettelse og onboarding 
 • Annonseutforming (i henhold til NTNUs retningslinjer) og annonsering gjennom vårt mediebyrå  
 • Koordinere og administrere komitèer, intervju/prøveforelesninger, booking av rom og tidspunkt til involverte    
 • Forvaltning og saksbehandling i henhold til lov- og avtaleverk som til enhver tid er gjeldende for ansettelsesforhold i staten  
 • Kvalitetssikring av saksdokumenter for behandling i vårt ansettelsesutvalg  
 • Utforme kontrakter og annen dokumentasjon, bl.a. immigrasjon og ansettelser av utenlandske arbeidstakere  
 • Praktisk onboarding i samråd med institutt og våre underleverandører  
 • Drive opplæring, erfaringsdeling, kompetanseheving innen rekrutteringsfaget 
 • Saksbehandling innen klage og innsyn i ansettelsesprosesser 
 • Koordinering innen HR-faglige nettverk 

Andre oppgaver kan også pålegges denne stillingen ved sesongbetonte topper, sykmeldinger og andre ekstraordinære hendelser 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på bachelornivå 
 • Erfaring fra rekruttering og rekrutteringsprosesser i privat eller offentlig virksomhet  
 • Gode IT-tekniske ferdigheter og “databaseforståelse”     
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fag innen arbeidsrett, prosessledelse/prosjektledelse 
 • Erfaring fra offentlig administrasjon, herunder lov- og avtaleverk  
 • Erfaring med saksbehandling og saksbehandlingsverktøy
 • Kundebehandling eller erfaring fra konsulent- eller servicebransje  
 • Kompetanse på test- og utviklingsverktøy, eksempelvis DISC, Cut-e, JTI, OPQ eller lignende 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som trives i et miljø preget av høyt tempo og stadige endringer. Vi er spesielt på utkikk etter deg som er: 

 • Initiativrik og selvstendig  
 • Sosialt sikker og trygg i formidlerrollen  
 • Nøyaktig og systematisk  
 • Kontaktskapende, gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilt   

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seniorkonsulent kode 1363 vil du normalt lønnes fra brutto kr 490 000 – 565 000,-  pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til tre relevante referanser
 • Søknad som inneholder motivasjonen for å inneha en slik rolle

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Cathrine Haugan Grønvik, tlf. 91735034, e-post: cathrine.haugan.gronvik@ntnu.no. 

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med rekrutteringsteamet, e-post: rekrutteringsteam@ie.ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2021/47488

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er Norges største universitetsmiljø innenfor IKT, elektrotekniske og matematiske fag. Vårt mål er å bidra til en smart, trygg og bærekraftig framtid. Vi vektlegger høy internasjonal kvalitet i vår forskning, utdanning, nyskaping og formidling. Fakultetet består av sju institutter og en fakultetsadministrasjon.

Søknadsfrist

16. september 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Campus Gløshaugen

HR-rekrutterer – NTNU – Jobbnorge ID 210880