Det humanistiske fakultet søker

HR-rådgiver innen rekruttering

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Ved Det humanistiske fakultet er det ledig en fast 100% stilling som HR-rådgiver innen rekruttering ved HR- og HMS-seksjonen. Seksjonen har ansvar for alle områder innenfor HR og HMS for fakultetsadministrasjonen og instituttene som er knyttet til fakultetet.

Vi søker en initiativrik og løsningsorientert medarbeider som trives i en organisasjon med stadige endringer. Til den rette personen kan vi tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et åpent og godt arbeidsmiljø

Stillingen rapporterer til seksjonssjef HR/HMS

Arbeidsoppgaver

 • forvaltning, saksbehandling og faglig støtte i rekrutteringsprosesser fra oppstått behov til ansettelse og onboarding, i henhold til lov- og avtaleverk som til enhver tid er gjeldende for ansettelsesforhold i staten
 • lederstøtte på HR-feltet, både til fakultet- og instituttledere
 • saksforberedelse for ansettelsesutvalget, inkludert kvalitetssikring av saksdokumenter
 • bidra til utvikling og forbedring av HR-prosessene innen ansvarsområdet rekruttering, blant annet gjennom erfaringsdeling og kompetanseheving
 • superbruker i BEVISST bemanningsplan
 • rapporterings- og utredningsarbeid

Andre oppgaver innen HR-feltet vil kunne tillegges stillingen avhengig av din kompetanse og interesser.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning innenfor relevant fagområde, for eksempel HR, økonomi, administrasjon, organisasjonskunnskap eller tilsvarende, på minimum bachelornivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang relevant erfaring
 • minimum tre års erfaring med relevant arbeid innenfor HR-området
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • kjennskap til universitets- og høgskolesektoren eller offentlig forvaltning
 • relevant erfaring med rekruttering i privat eller offentlig virksomhet
 • kunnskap om statlig lov- og regelverk innen HR-området

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • initiativrik og løsningsorientert
 • har stor arbeidskapasitet og mye pågangsmot
 • er selvstendig, systematisk og strukturert

Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som rådgiver kode 1434 lønnes normalt fra brutto kr 471 600 –  583 500,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Om vi får kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Du finner mer informasjon om Det humanistiske fakultetet på www.ntnu.no/hf.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Seksjonssjef HR/HMS Linda Gustad Skeie, linda.g.skeie@ntnu.no eller til HR-konsulent Kristian Arne Iversen, kristian.a.iversen@ntnu.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

 Søknadsfrist: 08.10.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet tilbyr et bredt spekter av utdanninger innenfor humanistiske fagområder, og er Norges nest største humaniora-fakultet målt i antall studenter. Vi vil utvikle ledende fagmiljøer innenfor handlingsrettet humaniora, og nytenkende og utforskende undervisning. Fakultetet består av sju institutter og en fakultetsadministrasjon.

Søknadsfrist

8. oktober 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

HR-rådgiver – NTNU – Jobbnorge ID211417