Vi har ledig 80% vikariat som distriktsmusiker i perioden 01.02.2021 – 31.01.2022

Arbeidet består av 50 % utøvende og 30 % pedagogisk virksomhet.

Hovedoppgaver – ansvar
Den utøvende delen foregår i hovedsak som del av klavertrioen Ensemble Blå. Oppgavene er bl.a. produksjon av egne konserter og skolekonserter, ulike samarbeidsprosjekter med lokalt og regionalt kulturliv, bl.a. assistanseoppdrag for Lofoten og Vesterålen orkesterforening. Noe turnévirksomhet må påregnes.

Stillingen innebærer også undervisning av elever i ulik alder og ferdighetsnivå, individuelt og i gruppe på hovedinstrument. Planlegging og gjennomføring av elevkonserter og andre tverrfaglige prosjekter, foreldrekontakt og møteaktivitet. Ettermiddags- og kveldsarbeid må påregnes.

Distriktsmusiker fiolin, 80% - 1 års vikariat

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning på minimum bachelornivå
 • Gode utøverferdigheter. Lyd – og filmopptak må sendes
 • Erfaring med undervisning samt planlegging og gjennomføring av konserter og prosjekter er en fordel
 • Engasjement, initiativ og kreativitet er viktig
 • God kommunikasjonevne og god til å bygge relasjoner
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi legger stor vekt på personlig egnethet i stillingen, og det vil bli tatt hensyn til hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere i virksomheten.

Vi kan tilby deg

 • En spennende og interessant jobb
 • Et godt arbeidsmiljø med faglig sterkt personale
 • Nye og gode tilrettelagte lokaler
 • Et godt kulturtilbud
 • En kulturskole i utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Søknadsfrist

26.11.2020

Utlyst

05.11.2020

Stilling

Distriktsmusiker

Stillingstype

Midlertidig ansatt

Kontaktinfo

Veronica Vangen Evensen

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kulturskole har omtrent 250 elever og 15 ansatte. Skolen holder til i nye tilrettelagte lokaler i Kulturfabrikken på Sortland. Undervisningen blir gitt alle ukedager. Elevene er barn og ungdom, på alle nivåer.

Kulturskolen samarbeider også tett med Sortland videregående skole, MDD-linja og grunnskolene i kommunen, og vi er på utkikk etter lærere som er interessert i å være med på å videreutvikle et slikt samarbeid.
Gjennom Sortland kammermusikkserie har den ansatte anledning til å medvirke som utøvende musiker.

For å bli bedre kjent med les mer her: www.sortlandkulturskole.no

Sortland kommune – Distriktsmusiker