Konsernstyrene i Troms Kraft og Bodø Energi har gitt klarsignal for at Troms Kraft Nett AS og Nordlandsnett AS kan arbeide frem endelige avtaler for fusjonering av selskapene. Disse skal ferdigstilles til månedsskiftet september / oktober slik at endelige godkjenning kan skje i første halvdel av oktober. Tidspunkt for formell sammenslåing av selskapene vil være pr. 01.01.2021.

Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Bodø, og inngå som en del av Troms Kraft-konsernet. Troms Kraft vil bli kontrollerende eier med 60 % av aksjene. Bodø Energi vil gjennom sin 36 % aksjepost ha negativ kontroll i selskapet. Energiselskapet Dragefossen på Rognan vil ha en eierpost på 4 %. Navn på det sammenslåtte selskapet er ennå ikke bestemt.

Elektrifiseringen av Nord-Norge kan ikke skje uten kompetente og finansielt sterke nettselskap. Kravene til tjenester og kapasitet i nettet vårt øker i rask takt og gjør at god nettdrift danner selve grunnlaget for all næringsutvikling. Med dette grepet plasserer vekstmotorene Tromsø og Bodø seg i førersetet – sammen – for å skape de beste tjenestene og den laveste nettleien for husholdningene og næringslivet i våre konsesjonsområder. Det nye selskapet vil ha solid økonomi med en forventet omsetning på ca. 1,4 milliarder kroner. Selskapet vil ha over 220 ansatte med bred kompetanse. Gjennom å legge til rette for økt elektrifisering, vil selskapet være en viktig bidragsyter for å nå de mål som settes om miljø og bærekraft.

Fusjonen vil gjøre selskapet til landets sjette største nettselskap, med en antatt verdi på ca. 5 milliarder kroner. Antall kunder vil være ca. 120 000.

Det nye selskapets konsesjonsområde vil omfatte kommunene Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna i Nordland fylke og Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Senja i Troms og Finnmark fylke.

Det nye fusjonerte selskapet lyser nå ut to svært utviklende og spennende lederstillinger, administrerende direktør og økonomidirektør.

Til spennende og utfordrende stillinger i selskapet søkes:

Administrerende direktør

Som administrerende direktør vil du ha totalansvar for selskapets virksomhet innenfor vedtatt strategi og budsjett.  Hovedfokus de nærmeste årene vil være å skape en fremtidsrettet og forretningsorientert organisasjon.

Du er en synlig, tydelig og samlende leder som evner å skape resultater, entusiasme og aksept for felles mål og retning. Du kommuniserer godt på alle nivå og skaper gode relasjoner internt og eksternt. 

Ønsket bakgrunn er:

 • Solid ledererfaring fra stor organisasjon, gjerne fra teknologibedrift eller industri
 • Ledererfaring fra omstillings- og endringsarbeid
 • Kompetanse og erfaring fra organisasjonsutvikling
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid
 • Kunnskap om energibransjen
 • Høyere utdanning på masternivå, gjerne innen tekniske fag

Som leder er du:

 • Resultatorientert, analytisk med god forretningsforståelse
 • Utviklingsorientert, inspirerende og samlende
 • Strukturert og handlekraftig
 • Samarbeidsorientert med evne til å skape motivasjon og engasjement
 • Opptatt av å skape resultater gjennom teamarbeid og involvering

Administrerende direktør rapporterer til styret.

Vi kan tilby spennende, utviklende og utfordrende lederstillinger i et moderne, fremtidsrettet og solid nettselskap.  Selskapet har meget kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger.

Kontorsted for begge stillingene er Bodø. Selskapet har mange kontorsteder, og reiseaktivitet må derfor påregnes.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 eller til konserndirektør infrastruktur i Troms Kraft AS Bjørn Arild Espnes, tlf: 959 82 905

Søknad med CV sendes elektronisk innen 6. september 2020. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Du kan søke ytterligere informasjon om Troms Kraft Nett AS og Nordlandsnett AS på hhv:  www.tromskraftnett.no og www.nordlandsnett.no

Økonomidirektør

Økonomidirektøren skal lede og utvikle økonomifunksjonen i selskapet og har det overordnende ansvar for:

 • Økonomistyring og rapportering
 • Finansiering og likviditetsstyring
 • Budsjett og prognose
 • Regnskap
 • Analyser

Økonomidirektøren har lederansvaret for økonomiavdelingens medarbeidere, herunder regnskap, lønn og controlling.

Økonomidirektøren rapporterer til adm. dir. og inngår i bedriftens ledergruppe med medansvar for utforming og gjennomføring av bedriftens overordnede strategier.

Ønskede egenskaper:

 • strukturert og engasjert med gjennomføringsevne
 • analytisk
 • forretningsorientert
 • utadvendt med relasjonsskapende ferdigheter

Vi ønsker kompetanse på høyskole/universitetsnivå med relevant erfaring innen økonomiledelse.

Vi kan tilby spennende, utviklende og utfordrende lederstillinger i et moderne, fremtidsrettet og solid nettselskap.  Selskapet har meget kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger.

Kontorsted for begge stillingene er Bodø. Selskapet har mange kontorsteder, og reiseaktivitet må derfor påregnes.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 eller til konserndirektør infrastruktur i Troms Kraft AS Bjørn Arild Espnes, tlf: 959 82 905

Søknad med CV sendes elektronisk innen 6. september v2020. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Du kan søke ytterligere informasjon om Troms Kraft Nett AS og Nordlandsnett AS på hhv:  www.tromskraftnett.no og www.nordlandsnett.no

Essensi – Troms Kraft Nett as og Nordlandsnett