Helgeland Havn er et interkommunalt selskap eid av Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn kommune.

Helgeland Havn skal være en pådriver for effektiv og bærekraftig terminal-, transport- og havnetjenester.

Målsettingen for Helgeland Havns virksomhet er at de samlede havneressurser til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne, ved blant annet å tilrettelegge infrastrukturen som sikrer best mulig forbindelse mellom sjø- og landtransport samt bruk av intermodale transportløsninger.

Helgeland Havn hadde i 2019 en omsetning på 42 millioner kr. og et driftsresultat på 7,5 mill. kr. Balansen er på 22 millioner kr. Selskapet forvalter en eiendomsmasse på 400 millioner kr. for eierkommunene. Seksapet har 10 ansatte med sterk fagkompetanse.

Helgeland Havn skal også ta en aktiv rolle i Kystalliansen, som består av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Trondheim Havn IKS og Helgeland havn IKS.

Seksapets hovedkontor er i Sandnessjøen.

Til å lede og videreutvikle Helgeland Havn IKS søker vi:

Havnedirektør

Vår havnedirektør går av med pensjon ila våren og en svært spennende og viktig lederstilling på Helgeland blir dermed ledig.

Vår nye direktør er synlig, engasjert og samlende. Som toppleder evner du å videreutvikle og lede selskapet, i tråd med samfunnsoppdraget, i en spennende tid som kjennetegnes av stadig økende miljøorientering med fokus på det grønne skiftet.

Ønsket bakgrunn er:

 • Solid ledererfaring fra relevant virksomhet
 • Nettverksbygging og samarbeid
 • Forretningsutvikling
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og god rolleforståelse
 • Kunnskap om politiske prosesser
 • Høyere relevant utdanning

Ønskede lederegenskaper:

 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • Forretnings-, miljø-, markeds- og samfunnsorientert
 • Visjonær med strategisk helhetlig tilnærming og perspektiv
 • Relasjonsbygger der samspill og dialog har fokus
 • Engasjerende og involverende lederstil
 • Teamorientert med evne til å utvikle medarbeidere

Helgeland Havn IKS tilbyr en spennende, utviklende og utfordrende stilling i en solid og veldrevet bedrift.

Kontorsted er Sandnessjøen og Mosjøen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Harriet A. Havdal i Essensi AS, tlf. 477 53 589, eller til Einar Andersen, styreleder i Helgeland Havn IKS, tlf. 913 89 569. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 30. september via www.essensi.no.
Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere. Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.

Vår hjemmeside er www.helgelandhavn.no

Essensi – Helgeland Havn IKS