Utviklingsdirektør

– unike prosjekter med høy urban bokvalitet

Oslo House har i dag fem prosjekter under utvikling, til sammen ca. 500 boliger med samlet realisasjonsverdi på ca. NOK 2,5 milliarder. Disse prosjektene er ferdig finansiert og befinner seg i dag på forskjellige utviklingsstadier. Selskapet har som målsetning å vokse til en produksjon på ca. 200 urbane boenheter pr år fordelt på 10-16 prosjekter i parallell produksjon i ulike faser av verdikjeden.

 

Selskapets ansatte har i dag sin kjernekompetanse i tidligfasene i prosjektene og i gjennomføringsfasen. Den planlagte veksten innebærer at organisasjonen vil vokse til rundt 10-15 medarbeidere i løpet av noen år, hvorav 3-5 vil jobbe i utviklingsavdelingen. For å forsterke ledelsen søker vi nå en Utviklingsdirektør som vil få ansvar for å lede utviklingen av prosjektene fram til ferdig regulering og rammetillatelse.

Den rette kandidaten til stillingen vil vi tro jobber i dag hos en eiendomsutvikler, i et arkitektmiljø eller i tilsvarende posisjoner rettet mot boligutvikling. Som vår nye Utviklingsdirektør er du erfaren i ledelse av samspill mellom arkitekter, meglere og saksbehandlende myndigheter for å skape og realisere gode boligprosjekter. Du har også erfaring fra tyngre utviklingsprosesser der dialog med politisk og administrativ ledelse i kommuner har vært nødvendig.

Du trigges av å utvikle boliger med høy urban bokvalitet i Osloregionen. Du liker å finne de unike løsningene og du ser muligheter der andre ser begrensninger. Du er trygg på din egen vurderingsevne i tillegg til at du har evnen til å få andre med deg.

Som utviklingsdirektør i Oslo House vil du bli selskapets ledende ressurs fra kjøp av tomt til ferdig regulering og rammetillatelse. I tillegg til at du vil være hovedansvarlig for utviklingsfasen, vil du jobbe tett med prosjektdirektøren i rammesøknadsfasen.  Du vil sitte i selskapets ledergruppe og jobbe tett mot Administrerende Direktør.

Dine arbeidsoppgaver vil den første tiden bestå i oppfølging av pågående prosjekter i utviklingsfasen, deltakelse i akkvisisjonsprosesser og oppbygging av selskapets utviklingsavdeling. Anskaffelse og oppfølging av rådgivertjenester vil bli en stor del av din hverdag. Du vil være selskapets ansvarlige for at våre utviklingsprosesser foregår innenfor de rammer og bestemmelser som gjelder både internt og mot samfunnet rundt.

Vi ønsker at den nye utviklingsdirektøren skal fremstå som kreativ, selvstendig og initiativrik. Vi tror at evnen til å skape forståelse, aksept og begeistring for våre unike boligprosjekter i markedet, og hos kommunale myndighetspersoner og andre berørte parter vil være en suksessfaktor i denne stillingen.

Oslo House er lokalisert sentralt i Oslo. Når teamet nå skal vokse er vi opptatt av at vi skal beholde det gode og hyggelige arbeidsmiljøet og ikke minst de korte beslutningsveiene. Vi tror at den som tiltrer som utviklingsdirektør i stor grad vil kunne bestemme over sin egen arbeidsdag. Stillingen vil etter vår mening gi karrieremessige muligheter. Her vil du lede unike boligprosjekter som skiller seg ut i bybildet og som vil gi deg som leder store utviklingsmuligheter og viktige referanser.

Vi ser for oss at den nye utviklingsdirektøren etter hvert blir gitt muligheter til å delta på eiersiden og også på andre måter ta del i den økonomiske verdiskapningen i selskapet.

For ytterligere opplysninger, kontakt daglig administrerende direktør Jarl J. Fronth, telefon 958 19 595 eller vår rådgiver i De4, Esten Solberg, telefon 932 52 511. Ved å trykke knappen «Søk her» nedenfor kommer du til søkerportalen til denne stillingen. Du finner også informasjon om stillingen og Oslo House på https://oslohouse.no/

Søknadsfrist 5. oktober 2020

Oslo House er en eiendomsutvikler spesialisert på urbane boligprosjekter med høy bokvalitet. Vår kjernekompetanse er å identifisere, regulere, finansiere og utvikle urbane eiendomsprosjekter i Osloregionen. Oslo House ble etablert i 2016 av et kompetent team som tidligere har utviklet og gjennomført flere prisbelønte infill boligprosjekter. Vår visjon er å utvikle urbane boliger og boligkonsepter av med høy bokvalitet, samt ulike typer næring som støtter opp om boligkvaliteten og bylivet i nabolaget. «Live-work-play-eat-shop». Vi har som mål at våre prosjekter skaper merverdi for beboerne, nabolaget, byen og investorene. Oslo House inngikk våren 2020 avtale med Nordens største eiendomsfond, NREP som forvalter € 5 milliarder for eiendomsutvikling i de nordiske land. Avtalen innebærer at Oslo House i sammen med NREP de neste to årene skal kjøpe utviklingseiendom for ca. NOK 1,5-2,0 milliarder i Osloregionen. Til å lede vår utvikling av boliger søker vi nå utviklingsdirektør.

de4 – Oslo House – Utviklingsdirektør