Prosjektleder makroalger NIBIO
Bodø

Nøkkelinformasjon

NIBIO videreutvikler nå makroalgesatsingen i Bodø.  Formålet er å bygge opp et solid fagmiljø som skal understøtte næringens satsing på makroalgeproduksjon i Nordland.

Makroalgesatsingen skal ledes av en dedikert prosjektleder med fast tilstedeværelse i Bodø, som vil ha tett dialog med næringsinteresser, øvrige FoU-miljøer og finansieringskilder.

Stillingens hovedoppgaver

 • Lede oppbygging av NIBIOs makroalgesatsning i Bodø
 • Understøtte næringens satsing på makroalgeproduksjon i Nordland. Dette gjøres gjennom å bygge opp et solid fagmiljø, og utvikle prosjekter som bidrar til å fylle næringens kunnskapsbehov
 • Bygge relasjoner til andre marine og landbaserte næringer som kan være relevante samarbeidspartnere
 • Profilere og representere NIBIO på makroalgeområdet både lokalt og nasjonalt
 

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå eller høyere innenfor relevante fagområder knyttet til arbeidsoppgavene
 • Må beherske norsk (skandinavisk) og engelsk

Det er en fordel om du har

 • Erfaring fra makroalgeindustri og/eller makroalgeforskning
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring fra samarbeid med forskere og forskergrupper
 • God forståelse og kunnskap om forskningsprosesser og kunnskapsutvikling
 • Erfaring fra næringsutvikling og kjennskap til regionen er ønskelig men ikke et krav
 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner og nettverk
 • Evne til å jobbe resultat- og markedsorientert
 • Systematisk, strukturert arbeidsform og stor gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som prosjektleder kode 1113, lønnstrinn 70-80 (kr 640.200 – 813.400 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt forskningsdirektør Per Stålnacke, tlf 932 02 520.

 

Hvordan søke på stillingen

CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, “søk stillingen”.

Vi ber om at du i søknadsteksten beskriver hvorfor du er den rette for stillingen.

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Generelle opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om NIBIO og makroalgesatsingen i Bodø

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.
NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Utvikling av NIBIO Bodø som makroalge-miljø vil skje med utgangspunkt i fagdivisjonen Matproduksjon og samfunn.

NIBIO har pr i dag fire ansatte knyttet til makroalgeaktiviteten i Bodø; to forskere knyttet til algeproduksjon og to ansatte knyttet til drift og forsøksvirksomhet. NIBIO leier lokaler til kontor og et marint laboratorium for forskning på makroalger og andre marine organismer.

Søknadsfrist

10. september 2020

Kommune

Bodø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bodø

Prosjektleder makroalger NIBIO – Jobbnorge