Vil du bidra til vår faglige utvikling?

Vi søker etter en fremtidsrettet leder til metodeseksjonen

I støtte- og utviklingsavdelingen er det ledig stilling som seksjonsleder/avdelingsdirektør. Avdelingsdirektøren skal lede metodeseksjon for forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og selskapskontroll. Seksjonen har 18 medarbeidere. Avdelingsdirektøren inngår i avdelingens ledergruppe.

Medarbeiderne i seksjonen har høy kompetanse i samfunnsvitenskapelig metode og/eller revisjon, og seksjonen utgjør et spennende fagmiljø med mange utviklingsmuligheter. Avdelingsdirektøren får ansvar for å videreutvikle medarbeidere samt å bidra til å skape et fagligmiljø som beholder og tiltrekker seg spesialistkompetanse på høyt nivå.

Arbeidsoppgaver

 • fag- og personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • ansvar for videreutvikling av Riksrevisjonens prosesser og metoder innenfor forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og selskapskontroll
 • internasjonalt arbeid i tråd med Riksrevisjonens internasjonale strategi
 • ansvar for å videreutvikle Riksrevisjonens bibliotek i tråd med organisasjonens behov
 • ansvar for budsjett- og økonomioppfølging samt administrative oppgaver
 • oppgaver knyttet til utvikling og samordning av ulike fagsystemer og applikasjoner, kurs- og kompetanseutvikling
 • ledelse av INTOSAI Performance Audit Subcomittee (PAS Chair), på vegne av Riksrevisor

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå. Utdanning tatt i utlandet må bekreftes med dokumentasjon fra NOKUT av utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning
 • høy kompetanse innen samfunnsvitenskapelig metode (kvantitativ og/eller kvalitativ metode)
 • erfaring fra prosjekt- og/eller linjeledelse
 • erfaring fra revisjon, forskning og/eller evalueringsarbeid
 • erfaring fra digitaliserings- og endringsprosesser
 • erfaring med metodeutvikling basert på ny teknologi
 • god kunnskap om offentlig forvaltning
 • gode norskkunnskaper
 • gode engelskkunnskaper
 • sikkerhetsklarering på nivå hemmelig, og oppstart i jobben vil være når klareringen er på plass

Personlige egenskaper

 • trygg i lederrollen og evne til å bygge og videreutvikle gode og robuste fagmiljø
 • god til å motivere og engasjere høyt utdannede medarbeidere og å få til samarbeid mellom medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse
 • gode analytiske evner
 • gode kommunikasjons- og presentasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • vilje til å utvikle seg selv, både faglig og ledelsesmessig

Vi ønsker også at du har:

 • evne til å formidle og forklare metodiske utfordringer og muligheter

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsdirektør fra kr 813 400 til kr 1 000 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • sommertid

Vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontakt
Sverre Lunde, ekspedisjonssjef, 401 40 808

Arbeidssted
Storgaten 16, 0184 Oslo

Søknadsfrist: 27. september 2020

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen – Seksjonsleder (avdelingsdirektør) metodeseksjonen