Vil du bli en del av Statens naturoppsyn? Vi har flere spennende stillinger ledig i Agder og Rogaland.

Rådgivere/seniorrådgivere – SNO

Kysten vest i Agder og sør i Rogaland

Stillingen ligger i seksjon naturbruk som har 12 medarbeidere.

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er verneområdeoppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i verneområder, kulturminneoppsyn, motorferdseloppsyn, lakseoppsyn og jaktoppsyn.

Det primære geografiske arbeidsområdet for denne stillingen er i vestre del av Agder og sørlige deler av Rogaland.

Søknadsfrist: 24. januar 2021

Les mer >>>

Setesdal

Stillingen ligger i seksjon Tilsyn innland, som blant annet har ansvar for naturoppsyn i verneområder og motorferdsel i utmark. Vi bidrar også inn i oppsynsoppgaver på tvers av SNO sine ansvarsområder. Seksjonen har 15 medarbeidere.

Det primære geografiske arbeidsområdet for denne stillingen er i Setesdalsområdet.

Søknadsfrist: 24. januar 2021

Les mer >>>

Peter Hermansen

Statens naturoppsyn

SNO er en avdeling i Miljødirektoratet og er direktoratets operative feltorgan. Vi fører tilsyn med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt gjennom kontroll, informasjon og veiledning, og arbeider med registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging i naturen. 

Vi søker erfarne og selvstendige medarbeider som blir motivert av Statens naturoppsyn (SNO) sine arbeidsoppgaver, og som har lyst til å jobbe med sentrale oppsynsoppgaver på flere fagfelt.

Rådgivere/seniorrådgivere i Agder og Rogaland – Statens naturoppsyn – Jobbnorge