For deg som er interessert i kontroll med havets ressurser

Inspektør

Anonym søkerprosess

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder. Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Om regionen og stillingen

Region Nordland søker ny medarbeider til ressurskontrollen i Nordland med kontorsted i Leknes. Du vil være en viktig del av kontrollseksjonen, og skal gjennomføre både dokumentkontroller og operative kontroller ute på kaikanten. Som inspektør i region Nordland vil du være en del av det nasjonale kontrollapparatet som er kjennetegnet med et sterkt kollegialt felleskap, bred kompetanse og erfaring.

Regionen har en stor og variert fiskeflåte og fiskeindustri, og har også en stor andel av all akvakulturproduksjon i Norge. Regionen har 31 ansatte fordelt på to seksjoner. Regionkontoret er i Bodø, og vi har kontorsteder på Leknes, Sortland, i Svolvær og Sandnessjøen.

Primæraktiviteten ved Kontrollseksjonen er kontroll/tilsyn i henhold til havressursloven. Kontrollaktiviteten retter seg først og fremst mot aktiviteten til fiskefartøy og fiskeindustrien. Turistfiske og fritidsfiske faller også inn under vårt ansvarsområde.

Hensikten med kontrollaktiviteten er å legge til rette for en bærekraftig og samtidig lønnsom næring.

Arbeidsoppgaver

Operativt arbeid/kontrolloppgaver innenfor forvaltningsområdet, herunder:

 • Kontroll av ilandføring og mottak av fisk
 • Dokumentkontroll og sporing av fiskeriaktivitet
 • Kontroll rettet mot uttak av andre marine ressurser
 • Andre oppgaver må kunne påregnes

Stillingen vil kunne inngå i ulike former for turnus/utsatt arbeidstid, og det må regnes med hektiske dager under fiskeriperiodene

Kvalifikasjonskrav

 • Fiskerifaglig eller annen relevant utdannelse på minimum bachelornivå
 • Særlig relevant erfaring fra fiskerinæringen kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Relevant praksis og erfaring frå fiskerinæringen vil bli vektlagt
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning, tilsyn eller kontroll vil være ønskelig
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Gode språkkunnskaper muntlig og skriftlig (norsk og engelsk)

Stillingen skal dekke hele regionen, og stillingen medfører reiseaktivitet i forbindelse med kontrolloppdrag. Du må derfor ha sertifikat klasse B.

Personlige egenskaper

 • Ha interesse for forvaltning og kontroll av marine ressurser
 • Respekt for andre fagdisipliner og slik sikre en best mulig utøvelse av inspektørrollen
 • Gode samarbeidsevner, og kunne benytte digitale samhandlingsverktøy
 • Løsningsorientert, og kunne arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode sosiale og kommunikative egenskaper
 • Positiv bidragsyter både faglig og i arbeidsmiljøet
 • Personlig omdømme/livsførsel må understøtte etatens behov for autoritet/legitimitet i samfunnet

Vi tilbyr

 • Lønn som inspektør ihht. Statens lønnsregulativ fra kr. 470.000,- til kr 530.000,- avhengig av utdannelse og tidligere praksis
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og anledning til å bidra i utviklingen av Norge som ledende innfor produksjon av sjømat
 • Godt fagmiljø, og engasjerte kollegaer
 • Anledning til personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God pensjonsordning og anledning til lån i Statens pensjonskasse

Kontaktperson

Da det er anonym søkerprosess for denne stillingen, så kan Elisabeth Dahl ved Personal- og organisasjonsutviklingsstaben kontaktes på tlf 90615461 ved spørsmål.

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

22. oktober 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Alstahaug, Andøy, Beiarn, Bindal, Bodø, Brønnøy, Bø, Dønna, Evenes, Fauske-Fuossko, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Meløy, Moskenes, Narvik, Nesna, Rana, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland, Steigen, Sømna, Sørfold, Træna, Vefsn, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Vågan, Værøy, Øksnes

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Leknes

Inspektør – Fiskeridirektoratet