For deg med tro på norsk sjømat og ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling i akvakulturnæringen

Tilsynsmedarbeider

Anonym søkerprosess

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder. Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Om regionen og stillingen

Fiskeridirektoratets regioner har ansvaret for å føre et kunnskaps- og risikobasert tilsyn med akvakulturnæringen. Et effektivt og kompetent akvakulturtilsyn er viktig for fremme en lønnsom og bærekraftig næring med forutsigbare rammebetingelser, og en forutsetning for at Norge skal være verdens beste sjømatnasjon.

Den som tilsettes skal både gjennomføre tilsyn ute på oppdrettsanleggene og etterfølgende saksbehandling på kontoret, og vil bli en viktig del av tilsynsteamet i regionen. Personen vil også bli en del av tilsynsapparatet i hele landet, et sterkt kollegialt felleskap med stor bredde i kompetanse og erfaring. En del reisevirksomhet må påregnes.

Kontorsted for stillingen er i Rørvik.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre tilsyn av akvakulturvirksomheter
 • Gjennomføre inspeksjoner etter konkrete hendelser (primært rømming av fisk)
 • Foreta oppfølgende saksbehandling (rapportering, reaksjoner m.m.) etter gjennomførte tilsynsoppdrag
 • Delta i relevante arbeids- og faggrupper
 • Andre arbeidsoppgaver kan også påregnes, avhengig av kompetanse og interesse

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere teknisk, biologisk eller annen relevant utdanning. Spesielt kvalifiserte søkere med fagbrev kan også vurderes
 • Erfaring fra havbruksnæringen vil vektlegges, herunder både organisatoriske og praktiske kunnskaper
 • Ha gode datakunnskaper for å kunne håndtere våre databaserte tilsynsverktøy og saksbehandlersystem
 • Søker må ha førerkort og kunne disponere bil

Vi søker deg som:

 • Er utviklingsorientert, initiativrik og har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Har gode evner til å samarbeide, også med kollegaer med annen geografisk lokalisering
 • Er flink til å snakke med folk, og har respekt for mennesker som du vil møte i din rolle som tilsynsmedarbeider
 • Er en god iakttager og har gode analytiske evner og ønsker å bidra til å organisere fremdriften i de oppgavene du blir tildelt
 • Har gode evner til å utrykke deg både skriftlig og muntlig
 • Vil trives med noe reisevirksomhet i jobben

Vi tilbyr

 • Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ fra kr. 500.000 til 580.000 per år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og muligheten for å bety noe for utviklingen av Norge som verdens beste sjømatnasjon
 • Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø med gode kollegaer som har tro på norsk sjømat
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode ordninger som pensjon og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse

Kontakperson

I forbindelse med anonym søkerprosess, så er kontaktperson for denne stillingen: Elisabeth Dahl, Personal- og organisasjonsutviklingsstaben, tlf 90615461.

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

4. november 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Nærøysund

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Rørvik

Tilsynsmedarbeider – Fiskeridirektoratet