Inspektør / Seniorinspektør

Anonym søkerprosess

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder. Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Om stillingen

Vi har ledig stilling som inspektør/seniorinspektør ved ressurskontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Nord, med kontorsted Hammerfest.

Hovedaktiviteten ved ressurskontrollseksjonen er kontroll og tilsyn knyttet til havressursloven. Dette innebærer at vi følger fisken fra kaikanten og ut i verdikjeden. Inspektørens rolle er først og fremst å utføre kontroller rettet mot aktiviteten til fiskefartøy og fiskeindustri, men også turistfiske og fritidsfiske faller inn under vårt ansvarsområde.

Seksjonen samarbeider regionalt med andre tilsynsetater, og bidrar også i ulike nasjonale faggrupper. Seksjonen har for tiden 21 medarbeidere fordelt på seks kontorsteder i Troms og Finnmark, og er en av fire seksjoner ved region Nord. Regionen har totalt ca 70 medarbeidere.

Som inspektør i region Nord vil du være en del av det nasjonale kontrollapparatet som er kjennetegnet med et sterkt kollegialt felleskap, bred kompetanse og erfaring. Kontrollaktivitetene innebærer både dokumentkontroller og operative kontroller ute på kaikanten.

Arbeidsoppgaver

 • Risikovurdering og analyse av kontrollobjekter
 • Kontroll av ilandføring og mottak av fisk og andre marine ressurser. Kontroll på sjø kan forekomme
 • Samarbeidskontroller med andre etater
 • Andre oppgaver må kunne påregnes

Kontrollobjektene finnes hovedsaklig innenfor regionen, og stillingen medfører en del reiseaktivitet. Utveksling med andre kontorsteder må påregnes.

Stillingen vil kunne inngå i ulike former for turnus/forskjøvet arbeidstid, og det må påregnes overtidsarbeid i de mest hektiske fiskeriperiodene.

Kvalifikasjonskrav

 • Fiskerifaglig eller annen relevant utdannelse på minimum bachelornivå. Særlig relevant erfaring fra fiskerinæringen kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning, tilsyn eller kontroll vil være en fordel.
 • Gode IKT-kunnskaper (bruk av IKT-verktøy).
 • Gode språkkunnskaper muntlig og skriftlig (norsk og engelsk).
 • Reiser i forbindelse med kontrolloppdrag inngår som en naturlig del av stillingen. Du må derfor ha sertifikat klasse B.
 • God helse

Personlige egenskaper:

Fiskeridirektoratet er inne i en prosess der fremtidens ressurskontroll er i fokus, og utvikling av nye kontrollverktøy og -metoder vil kreve stor evne til omstilling i årene framover.

Vi søker etter en person med:

 • Interesse for forvaltning og kontroll av marine ressurser.
 • Initiativ, handlekraft og engasjement og som kan arbeide selvstendig og målrettet.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet.
 • Respekt for andre fagdisipliner for slik å sikre en best mulig utøvelse av inspektørrollen.

Vi tilbyr

 • Arbeid med faglige interessante og samfunnsmessig viktige oppgaver.
 • Godt fagmiljø og engasjerte kollegaer.
 • Anledning til personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • God pensjonsordning og anledning til lån i Statens pensjonskasse.
 • Lønn som inspektør/seniorinspektør fra kr. 500.000,- – til kr 575.000,- avhengig av utdannelse og tidligere praksis. Fra brutto lønn vil det bli trukket 2% for lovfestet medlemskap i Statens pensjonskasse.

Kontorsted vil være Hammerfest.

Spørsmål om stillingen

Seksjonssjef Bjørn-Håvard Rønnevik, tlf: 907 37 748

Førsteinspektør Ronald Arntzen, tlf. 414 12 434

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

27. november 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Hammerfest

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Hammerfest

Inspektør / Seniorinspektør – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge