For deg som er interessert i bærekraftig forvaltning av fisk og andre viltlevende marine ressurser (ressurskontroll)

Inspektør

Om ressurskontroll og stillingen

Hovedaktiviteten ved ressurskontrollseksjonen er kontroll og tilsyn knyttet til havressursloven. Dette innebærer at vi følger fisken fra kaikanten, gjennom verdikjeden til forbruker.  Kontrollarbeidet er risikostyrt og inspektørenes roller er først og fremst rettet mot aktiviteten til fiskefartøy og fiskeindustrien. Turistfiske og fritidsfiske faller også inn under vårt ansvarsområde.

Hensikten med kontrollaktiviteten er å legge til rette for økt etterlevelse med fiskerilovgivningen, herunder bærekraftig forvaltning av fisken i havet og like konkurransevilkår i næringen.

Region Sør søker ny medarbeider til ressurskontrollen. DU vil være en viktig del av kontrollseksjonen, og skal gjennomføre både dokumentkontroller, digitale kontroller og operative kontroller ute på kaikanten.

Som inspektør i region Sør vil DU være en del av det nasjonale kontrollapparatet som er kjennetegnet med et sterkt kollegialt felleskap, bred kompetanse og erfaring.

Seksjonen samarbeider regionalt med andre tilsynsetater, og bidrar også i ulike nasjonale faggrupper. Seksjonen har for tiden 12 ansatte, herav 4 rådgivere, 7 inspektører og seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

Operativt arbeid/kontrolloppgaver innenfor forvaltningsområdet, herunder: 

 • risikovurdering og analyse av kontrollobjekt
 • kontroll av landing/ilandføring og mottak av fisk og andre marine ressurser
 • kontroll på sjø
 • samarbeid med andre etater

Andre oppgaver må kunne påregnes

Kontrollobjektene finnes hovedsaklig innenfor regionen som strekker seg fra svenskegrensen til og med Rogaland. I tillegg kan det være aktuelt å bistå andre regioner. Stillingen medfører reiseaktivitet.

Mange av fiskeriene foregår i sesonger som til tider kan være hektiske. Dette medfører at stillingen vil kunne innebære ulike former for turnus eller forskjøvet arbeidstid.

Det må påregnes overtidsarbeid i en del av sesongene.

Kvalifikasjonskrav

 • fiskerifaglig eller annen relevant utdannelse på minimum bachelornivå.
 • særlig relevant praktisk og teknisk erfaring fra mottaksleddet kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • relevant erfaring fra offentlig forvaltning, tilsyn eller kontroll vil være en fordel
 • særlig gode IKT-kunnskaper (bruk av IKT-verktøy)vil bli vektlagt
 • gode språkkunnskaper muntlig og skriftlig (norsk og engelsk)
 • du må ha sertifikat klasse B og kunne benytte egen bil i tjenesten
 • det vil være påkrevd å ta sikkerhetskurs

Personlige egenskaper

Fiskeridirektoratet er inne i en prosess der fremtidens ressurskontroll er i fokus, og utvikling av nye kontrollverktøy- og metoder krever stor evne til omstilling årene fremover.

Vi søker etter en person med:

 • interesse for forvaltning og kontroll av marine ressurser
 • initiativ, handlekraft og engasjement, og som kan arbeide selvstendig og målrettet.
 • fleksibilitet og stor arbeidskapasitet, i tillegg til å være tilpasningsdyktig.
 • gode evner til samarbeid, utviklingsorientert  også i bruk av digitale samhandlingsverktøy
 • gode sosiale egenskaper og god på kommunikasjon
 • gode evner til observasjon og analyse
 • respekt for andre fagdisipliner og slik sikre en best mulig utøvelse av inspektørrollen
 • positive bidrag både faglig og til arbeidsmiljøet
 • personlig omdømme/livsførsel som understøtter etatens behov for autoritet/legitimitet i samfunnet

Vi tilbyr

 • lønn som inspektør/seniorinspektør ihht. Statens lønnsregulativ fra kr. 500.000,- til kr 575.000,- avhengig av utdannelse og tidligere praksis
 • utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og anledning til å bidra i utviklingen av Norge som ledende innenfor fiskeri og produksjon av sjømat
 • godt fagmiljø, og engasjerte kollegaer
 • kontorsted p.t. er Egersund
 • anledning til personlig og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • god pensjonsordning og anledning til lån i Statens pensjonskasse
 •  

Spørsmål om stillingen

Kan fås ved henvendelse til;

 • Seksjonssjef Elin Svanes Hjørungnes, tlf: 470 90 484
 • Førsteinspektør Svein Hadland tlf. 959 74 595

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte.  Noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

24. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Eigersund

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Regionkontoret i Egersund

Inspektør – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge