Ønsker du en spennende og attraktiv jobb? Søk jobben som

Utviklingsansvarlig/faglærer i Havbruk ved THYF, Ytre Namdal

Vi søker deg som ønsker å delta i utvikling av utdanningstilbud innen «Havrommet» og seinere vil gå over i lærerstilling med undervisning i hovedsakelig havbruksrelaterte emner.

Arbeidsoppgaver

 • Du arbeider i første omgang i prosjekt med utvikling av nye havbruksstudier og operasjonalisering av eksisterende godkjent utdanning innen «Ledelse i sjøbasert akvakultur.
 • Du samarbeider tett med faglig ansvarlig for havbruk ved THYF, Ytre Namdal
 • Du samarbeider tett med aktører i det havbruksfaglige arbeidslivet i Trøndelag
 • Fra høsten 2021 vil du undervise i havbruksfag i hele eller del av stillingen
 • Fra høsten 2022 forventes det at du vil undervise i hele stillingen
 • Du må regne med at det kan bli endringer i stillingens oppgaver og innhold

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på sentrale områder innen havbruk som for eksempel veterinær eller utdanning innen biologi, kjemi og fiskehelse
 • Du behersker norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Du har god generell IKT-kompetanse og har erfaring med bruk av ulike presentasjons- og kommunikasjonsverktøy
 • Du har eller ønsker å gjennomføre praktisk–pedagogisk utdanning. Ved tilsetting i lærerstilling er det krav om at praktisk- pedagogisk utdanning gjennomføres innen en gitt tidsperiode
 • Det er ønskelig at du har et godt nettverk og erfaring fra havbruksfaglig arbeidsliv
 • Det er også ønskelig at du har et engasjement for innovasjon og samfunnsutvikling
 • Hovedfag eller mastergrad innen relevant fagområde er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du evner å skape tillit og bygge relasjoner med folk rundt deg
 • Du er analytisk og strategisk, er initiativrik, selvstendig og strukturert
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og motivasjon ved tilsetting i stillingen

Vi tilbyr

 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø som er preget av mangfold
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaler
 • Det må påregnes noe reising i jobben.

Søknadsfrist

01.12.2020

Arbeidssted

Rørvik

Stilling

Utviklingsansvarlig/faglærer havbruk

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Kåre Kvaløy
avdelingsleder

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Utviklingsansvarlig/faglærer havbruk