Vi ha en ledig stilling innen eiendomsutvikling, og søker etter

Senior-/ eiendomskonsulent

Statskog SF

er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet.

Hovedkontoret ligger i Namsos. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Om stillingen

Stillingen har kontorsted Moen i Målselv kommune. På Moenkontoret vil du arbeide sammen med 10 andre.

Som senior- / eiendomskonsulent i region Troms får du en allsidig jobb hvor hovedoppgaven vil være å utvikle og forvalte statens utmarkseiendommer. Du vil arbeide selvstendig, og i mindre team innad, og til dels på tvers av regionene. Vi ser etter en åpen og inkluderende person som evner å skape entusiasme og drive fram gode prosesser i samarbeid med andre i, og utenfor organisasjonen. 

Region Troms forvalter over 29 000 dekar eiendommer og har nesten 190 000 innbyggere i ansvarsområdet, og strekker seg fra Narvik kommune i sør, til og med Kvænangen kommune i nord.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning 
 • God kunnskap om eiendoms- og utmarksforvaltning
 • Forståelse for avtale/kontraktsrett er ønskelig
 • Kjennskap/forståelse for reindrift er ønskelig, men ikke ekskluderende
 • Kjennskap/forståelse for kommunal og statlig forvaltning 
 • Relevant erfaring

Arbeidsoppgaver

Omfattende og varierte oppgaver knyttet til planprosesser, eiendom og avtaler. Herunder blant annet:

 • Ivaretakelse av grunneierinteresser
 • Delta i eiendomsutvikling og detaljreguleringsprosesser
 • Bidra i arbeid med uttalelser til private og offentlige plandokumenter, herunder kommuneplaner 
 • Avtale- og eiendomsrettslige spørsmål
 • Kontrakts forvaltning og naturforvaltning
 • Dialog med andre forvaltnings organer, grunneiere og rettighetshavere

Steinar Johansen

Personlige egenskaper

 • Resultat- og løsningsorientert
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Komfortabel med møte- og forhandlingssituasjoner
 • God muntlig- og skriftlig formidlingsevne
 • Ansvarsbevisst, ryddig og dedikert

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • en raus personalpolitikk
 • muligheter for kompetanseutvikling

Lønn og øvrige betingelser etter avtale. 

For nærmere opplysning om stillingene, ta kontakt med:

Regionsjef Knut Fredheim, tlf 400 29 610  / knf@statskog.no

Kun søknad og CV som sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 1. august 2021 vil bli behandlet.

Søknadsfrist

1. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Målselv

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Moen i Målselv

Senior-/ eiendomskonsulent – Statsskog – Jobbnorge – ID 208640