OSLO

Prosjektforvalter Handelens Miljøfond

Næringslivets mest spennende miljøsatsing trenger deg som vil drive faglig miljøvern og er utålmodig etter resultater.

Vi søker nå Prosjektforvalter med tung naturvitenskapelig kompetanse. Du får muligheten til å jobbe i en gruppe med særdeles bra folk som vet at de har store muligheter, betydelige ressurser, høye ambisjoner og dårlig tid. Vi skal finne, støtte og utvikle de beste menneskene og de smarteste løsningene. Vi skal bygge opp kunnskap om plast, miljø og løsninger til nytte for natur, samfunn og næringsliv. Med miljøbevegelsen, kunnskapsmiljøene, myndighetene, varehandelen og næringsorganisasjonene på laget skal vi bidra til at Norge og verden velger løsningene som virker best, og i tide.

Det første året vil Prosjektforvalter hovedsakelig bistå i utvikling og gjennomføring av Handelens Miljøfonds store, nasjonale programmer for rydding på land og under vann. Prosjektforvalter vil også bidra aktivt inn i andre oppgaver, som utlysningsarbeid, oppfølging av prosjekter som har fått midler fra Handelens Miljøfond, utvikling av strategiske prosjekter og arbeid med system og strategi knyttet til Handelens Miljøfonds oppnåelse av formålene. 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder: 

 • Bidra med å utvikle og gjennomføre Handelens Miljøfonds programmer og prosjekter
 • Være ansvarlig for ulike oppgaver knyttet til f.eks. måling av miljøeffekter og utvikling av prosesser og systemer
 • Bygge nettverk og sikre god dialog med leverandører, prosjekter og fagmiljøer
 • Sikre praktisk planlegging og gjennomføring av utlysninger og innkjøp av prosjekter
 • Bidra til god prosjektoppfølging og sikre god rapportering
 • Ha ansvar for tildelte prosjekter
 • Besøke leverandører og prosjekter
 • Bidra til kommunikasjon knyttet til prosjekter
 • Bidra til at Handelens Miljøfonds bruk av midler for å nå miljømål blir stadig mer effektiv
 • Øke Handelens Miljøfonds kunnskap om nasjonal og internasjonal utvikling koblet til plastbruk og miljøeffekter

Kompetanse: 

 • Utdanning fra høyskole/universitet på masternivå, helst innen naturvitenskapelige fag, gjerne med spesialisering innen økologi/miljøfag
 • Kompetanse innen prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Forståelse av fagfeltet plast og miljø
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, inkludert tekstproduksjon og regneark (Word/Excel og/eller Google Dokumenter/Regneark)

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og med “growth mindset”
 • Selvstendig og initiativrik, med evne til nytenkning
 • Stort engasjement og høy gjennomføringsevne
 • Strukturert og analytisk anlagt
 • God evne til lagarbeid, samarbeid og gode sosiale evner
 • Miljøengasjement – miljø gir mening for deg
 • Høy integritet

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. De er også Norges viktigste grep for å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv. Handelens Miljøfond støtter miljøtiltak knyttet til plast, og visjonen deres er: plast i kretsløp – ikke i naturen.

Sted
Oslo

Selskap
Handelens Miljøfond

Arbeidssted
Henrik Ibsens gate 90

KONTAKT
Morten Dreyer
Daglig leder / Partner – Oslo

Prosjektforvalter Handelens Miljøfond – Succedo