Er du glad i tall og analyse? Vil du være med å ta skogbruket inn i det grønne skiftet?

Rådgiver/seniorrådgiver - seksjon skog

Om Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler.        Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

Vi er om lag 200 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.

Om arbeidsområdet

Seksjon skog trenger deg som vil være med å ta skogbruket inn i det grønne skiftet. Liker du å knuse tall og se sammenhenger? Du vil få være med å videreutvikle Landbruksdirektoratet som nasjonal fagmyndighet for skog på Steinkjer. Vi tilbyr spennende faglige og varierte arbeidsoppgaver i et miljø preget av høy kompetanse

Seksjon skog har det nasjonale ansvaret for å iverksette skogpolitikken gjennom forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler for primærskogbruket. Viktige forvaltningsoppgaver er å sikre et bærekraftig skogbruk som tar vare på viktige miljøverdier, samtidig som det legges til rette for økt avvirkning, foryngelse av skog og bruk av bioenergi for et klimatilpasset samfunn.

Stillingen vil ha en fremtredende rolle i seksjonens arbeid med utviklingsprosjekter innfor våre forvaltningsområder; skog, arealforvaltning, klima og miljø. Rollen innebærer å jobbe i tett samarbeid med andre direktorater, statsforvalteren og med skogbrukets organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Seksjonen har 13 medarbeidere med bred kompetanse. Seksjonen har delt kontorsted mellom Innocamp på Steinkjer og Stortingsgata i Oslo. Arbeidssted for den utlyste stillingen er i Steinkjer.

Arbeidsoppgaver

 • Innhente, analysere og bearbeide skogfaglige data til bruk i beregninger, analyser og vurderinger av skogproduksjon, driftsteknikk, infrastruktur, miljø og klima.
 • Bidra i utforming av registrerings- og forvaltningssystemer innen skog og arealforvaltning.
 • Bidra med grunnlag for seksjonens arbeid med klimarapportering.
 • Ha kontakt med aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Bidra i seksjonens øvrige arbeid innen skog, miljø, klima og arealbruk.
 • Faglig rådgivning og kunnskapsformidling ovenfor statsforvalteren, andre direktorater, forvaltningsorganer og skognæringen.

Kvalifikasjonskrav

 • Skogbruksutdanning på masternivå. Kandidater med særlig relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan vurderes for stillingen.
 • Erfaring med, forståelse og interesse for bearbeiding og presentasjon av data.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • God kunnskap om naturmangfold, klima- og miljøspørsmål i skogbruket er ønskelig.
 • Arbeidserfaring fra relevante fagområder er en fordel.
 • Erfaring fra prosessledelse av utviklingsarbeid er en fordel.
 • Erfaring med kunnskapsformidling, skriftlig og muntlig, er en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • har gode analytiske ferdigheter 
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og liker å jobbe i team 
 • er faglig engasjert og har evne til å «tenke nytt» 
 • er en god relasjonsbygger som trives med utadrettet virksomhet 
 • har god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Kontaktperson for stillingen

Seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad, telefon: 91567079.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å påvirke skogbrukets framtid
 • Mulighet for å være med å sette norsk skogpolitikk ut i praksis
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter gjennom løsning av komplekse oppgaver og problemstillinger
 • Et godt fagmiljø med mulighet for faglig utvikling gjennom teamarbeid.
 • Et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og utstrakt samarbeid både internt og eksternt.
 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 483 700,- til kr 594 300,- (ltr. 53-65) eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 543 500,- til kr. 702 100,- (ltr. 60-74). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Arbeid i nye kontorlokaler på Innocamp i Steinkjer.
 • Mulighet til avtale om inntil 2 dagers hjemmekontor per uke.
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av utgifter til trening.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 • Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.

Søknadsfrist

5. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Steinkjer

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Rådgiver/seniorrådgiver – Landbruksdirektoratet – Jobbnorge – ID 210185