Eiendomsforvalter

Om stillingen
Ved Plan og Utvikling, enhet Eiendom, blir det ledig 100% stilling som eiendomsforvalter

Eiendomsforvalter representerer Sortland kommune i alle saker som omhandler kjøp og salg av eiendommer. Du har en sentral rolle i kommunens utvikling av næringsområder sammen med øvrig fagmiljø. I forbindelse med kommunens egne utbyggingsprosjekter har du ansvar for verdivurderinger, forhandlinger, forberedelser og bistand ved gjennomføring av skjønn. Videre innebærer stillingen å administrere avtalebasert utleie av kommunale bygg, samt å ivareta kommunens interesser som grunneier. Representasjon i jordskiftesaker og grunneierlag må påregnes.

Du skal ivareta hjemmelsforholdet til godt over 400 ulike eiendommer på om lag 24 000 da, og bidra til effektiv og profesjonell drift innenfor tjenesteområdet. Stillingen innebærer en stor grad av samhandling med både eksterne og interne parter. Tjenesteområdet skal kjennetegnes ved god servicekultur, godt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, nytenkning og utvikling. Saksbehandling for politiske utvalg må påregnes, og forståelse for kommunale prosesser er ønskelig.

Eiendomsforvalter skal bidra til langsiktig strategisk planlegging for eiendomsforvaltningen i kommunen i tillegg til løpende forvaltning.

Vi søker deg som

 • Evne til å arbeide systematisk
 • Relevant høyere utdanning, gjerne jurist
 • Erfaring fra, eller interesse for, offentlig administrasjon
 • Praksis ved bruk av elektronisk verktøy

Krav til språkkunnskaper
Du må ha svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B2. Dette kravet kan fravikes dersom søker på annen måte kan dokumentere svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Vi kan tilby deg

 • En utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av profesjonelle og effektive tjenester
 • Et godt samarbeid i organisasjonen
 • Utviklingsmuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner
 • Variert arbeid i et positivt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og likestilling” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Attester og vitnemål medbringes til intervju.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Kontaktperson: Karl-Espen Aas, tlf. 901 53 950 eller e-post Karl-Espen.Aas@sortland.kommune.no

Søknadsfrist: 23. juli 2020

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

23.07.2020

Utlyst

19.06.2020

Stilling

Rådgiver

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Karl-Espen Aas

Karl-Espen.Aas@sortland.kommune.no
901 53 950

Sortland kommune – Eiendomsforvalter