Vi søker samfunnsøkonom

Vil du jobbe med samfunnsøkonomiske analyser hos oss?

Samfunnsøkonomi er helt vesentlig som metodikk i utredninger og analyser ved Brønnøysundregistrene. Behovet for fagkompetanse innen samfunnsøkonomisk analyse er stadig økende. Denne satsningen ønsker vi å ha deg med på.

Du vil inngå i et team med to andre samfunnsøkonomer, som utgjør Fellesfunksjonen samfunnsøkonomiske analyser ved Brønnøysundregistrene. Fagfunksjonen jobber på tvers av organisasjonen og på tvers av fagmiljøene. Du vil jobbe som rådgiver og pådriver, for å sikre riktig metodisk grunnlag i forbindelse med utredninger, analyser og prosjekt med hovedvekt på tiltak innen regelverksforenklinger og digitalisering. Samfunnsøkonomi er viktig kompetanse inn mot arbeidet med statistikk/analyse og du vil jobbe både med kvantitative og kvalitative analyser.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i team Fellesfunksjon samfunnsøkonomisk analyse, som har det overordnede ansvaret for samfunnsøkonomiske analyser ved Brønnøysundregistrene 
 • Inngå som rådgiver og utfører av samfunnsøkonomiske analyser i utredninger, analyser og prosjekt ved Brønnøysundregistrene
 • Bidra til at godt og relevant veiledningsmateriell er lett tilgjengelig for fagressursene i avdelingene
 • Bidra til kompetanseheving i form av intern kursing i samfunnsøkonomiske analyser
 • Gjennomføre kvantitative og kvalitative analyser og samarbeide tett med metodeansvarlig for statistikk ved Brønnøysundregistrene.
 • Delta i samarbeidsgruppe for samfunnsøkonomiske analyser på tvers av organisasjonen, hvor erfaringer fra utredninger, analyser og prosjekt, samt relevante problemsstillinger diskuteres. 

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • 3-5 års utdanning fra universitet eller høyskole innen området samfunnsøkonomi/samfunnsøkonomiske analyser eller andre nærliggende områder. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Det er fint om du også 

 • har erfaring fra praktisk arbeid og gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke
 • har kjennskap til utredningsinstruksen i offentlig forvaltning
 • har god kunnskap og erfaring med kvalitative og kvantitative metoder
 • har kunnskap og erfaring med estimering av digitaliseringsprosjekt
 • har god samfunnsforståelse og innsikt i administrative arbeidsoppgaver så vel offentlig som privat sektor

Personlige egenskaper

 • du må være strukturert, engasjert og ha stor gjennomføringsevne og trives i en pådriverrolle 
 • du må like å jobbe tett og fleksibelt i et team med utfordrende arbeidsoppgaver
 • du må ha analytiske ferdigheter og evne til systematisering av komplekst materiale
 • du må kunne opptre utadvendt og kommuniserende i diskusjonsfora

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingene er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 456 400 – 615 900, eller som seniorrådgiver med årslønn fra kr 532 300 – 860 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. 

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må legge ved CV og vitnemål/attester til søknaden for å bli vurdert som søker. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål til stillingen kan du ta kontakt med Anette Einarsen, underdirektør for seksjon forenkling 936 24 006 eller Are Trælvik, avdelingsdirektør for forenkling og brukerdialog 481 31 383.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post: kundeservice@jobbnorge.no

Søknadsfrist; 24. august

Brønnøysundregistrene – Samfunnsøkonom