Har du en god penn, og interesse for politikk? Kunnskapsdepartementet søker en dyktig kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver)

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Kommunikasjonsenheten (KOM) har 13 faste stillinger, og er organisert i stab direkte under departementsråden. KOM leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Enheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, gir kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon. KOM skriver taler og planlegger arrangementer og reiser for politisk ledelse. KOM har også ansvar for internkommunikasjon, departementets nettsider på regjeringen.no og sosiale medier.

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver) i Kommunikasjonsenheten. Er du kreativ og god til å formidle et budskap? Er du god til å se mulige mediesaker, og trives i et hektisk og kreativt miljø? Synes du det er spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom samfunn og politikk? Da kan du være den kommunikasjonsrådgiveren vi er på jakt etter.

Hos oss får du utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Du får jobbe tett på politisk ledelse med utdannings- og integreringspolitikken, som engasjerer bredt i befolkningen.

Vi leter etter deg som har stor arbeidskapasitet, og som kan levere tekster av høy kvalitet, også når tiden er knapp.

Din jobb vil være blant annet å skrive kronikker, taler, debattinnlegg og pressemeldinger i tett samarbeid med den politiske ledelsen og fagavdelingene i departementet.

Arbeidsoppgaver

 • Skrive debattinnlegg, kronikker, taler, nyhetssaker og pressemeldinger
 • Delta aktivt i budskapsutforming og ideutvikling
 • Lage presentasjoner og tilpasse budskapet til ulike målgrupper 
 • Håndtere pressehenvendelser og delta i avdelingens pressevaktordning (kompenseres med eget tillegg)
 • Bidra inn i den digitale dekningen av våre satsingsområder
 • Forberede politisk ledelse til intervjuer og debatter
 • Noe reiseaktivitet må påregnes

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Hva slags bakgrunn har du?

Du har: 

 • relevant høyere utdanning. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • relevant erfaring fra arbeid med journalistikk og/eller kommunikasjon
 • erfaring med å lage presentasjoner 
 • gjerne erfaring med å skrive innlegg, pressemeldinger og taler
 • god politisk forståelse og interesse for departementets fagområder
 • god formuleringsevne, muntlig og skriftlig. Du behersker både bokmål og nynorsk.
 • gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig

Hvem ser vi etter?

For å lykkes i rollen er du:  

 • kreativ med mye pågangsmot og høy gjennomføringsevne
 • effektiv og nøyaktig 
 • nytenkende og glad i å ta egne initiativ
 • fleksibel og arbeidsvillig
 • flink til å vurdere
 • omgjengelig og med gode samarbeidsevner

Hva får du hos oss?

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden, samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet

Lønn: Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 507 600-702 100 (lønnstrinn 56-74), avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk.

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Attester/vitnemål registreres i portalen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål. Vi oppfordrer for øvrig kandidater til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken, tlf. 990 09 260 / e-post: Anbjorg.Bakken@kd.dep.no

Søknadsfrist

15. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 18

Kommunikasjonsrådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 210840