Vil du bidra til å gjøre oss mer synlig?

Fakultet for arkitektur og design søker:

Kommunikasjonsrådgiver

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Fakultet for arkitektur og design har ledig 100% fast stilling som kommunikasjonsrådgiver, og søker etter en proaktiv og samfunnsengasjert kollega. Vi ønsker deg som ser muligheter, finner løsninger som treffer målgruppene, og som kan bidra til å gjøre vårt fakultet og våre fagmiljøer mer synlig. Du må trives med varierte arbeidsoppgaver innenfor fakultetets fagfelt og skal bidra i utforming av fakultetets samlede kommunikasjonsarbeid. Jobben innebærer blant annet å gi råd og anbefalinger knyttet til det strategiske kommunikasjonsarbeidet på fakultetet, bistå med forskningsformidling, synliggjøre forskningens samfunnsrelevans, og arbeide med studentrekruttering, samt intern- og beredskapskommunikasjon.

Stillingen er en av to kommunikasjonsrådgivere på fakultetet og inngår i seksjon for utdanning og forskning i fakultetsadministrasjonen. Kommunikasjonsrådgiveren samarbeider med administrasjonene og fagmiljøene på alle våre fire institutter. Våre kommunikasjonsrådgivere har også et tett samarbeid med den sentrale kommunikasjonsavdelingen ved NTNU og kommunikasjonsarbeidere ved andre fakultet og enheter på universitetet.

Du rapporterer til seksjonssjef for utdanning og forskning.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Kommunikasjonsfaglig rådgiving til fagmiljøer, ledelse og administrasjon
 • Innholdsproduksjon og vitenskapelig formidling til våre digitale plattformer
 • Sosiale medier
 • Medie- og samfunnskontakt
 • Intern og ekstern kommunikasjon
 • Studentrekruttering

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant bachelor- eller masterutdanning fortrinnsvis innenfor kommunikasjon eller jounalistikk. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Meget god formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • God digital kompetanse
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som ansettes har

 • God organisasjonsforståelse og kjennskap til universitetssektoren
 • Kompetanse innen bruk av ulike kanaler, herunder sosiale medier til formidling og markedsføring
 • Erfaring med foto- og videoproduksjon
 • Erfaring med intern- og eksternkommunikasjon i endringsprosesser

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Den vi tilsetter må

 • Ha gode samarbeidsevner, en lagspiller som trives med å jobbe på tvers i en stor organisasjon
 • Være selvstendig og trygg i rådgiverrollen
 • Være strategisk og analytisk, en aktiv bidragsyter i faglige diskusjoner, vurderinger og beslutninger
 • Være strukturert med god gjennomføringsevne

Seksjonens medarbeidere tar ansvar, er fleksible og samarbeider tett om mange oppgaver. Oppgaveporteføljen vil utvikles i dialog med den som ansettes.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seniorrådgiver kode 1364 vil du normalt lønnes fra brutto kr 597 000 – 726 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Blir du innkalt til intervju må arbeidsprøver kunne fremlegges ved forespørsel. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Marianne L. Dyresen, tlf. 91897733, e-post marianne.dyresen@ntnu.no  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Astrid Steine Lyngby, e-post: astrid.s.lyngby@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

 Søknadsfrist: 23.08.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for arkitektur og design har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor design, kunst, arkitektur, by -og regionplanlegging, eiendomsutvikling og -forvaltning, samt tradisjonelt bygghåndverk. Fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. Fakultet for arkitektur og design består av fire institutter samt en fakultetsadministrasjon.

Søknadsfrist

23. august 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Trondheim, Gløshaugen

Kommunikasjonsrådgiver – NTNU – Jobbnorge ID 209321