Hovedredningssentralen utlyser ledig stilling som

Kommunikasjonsrådgiver

Hovedredningssentralen

HRS har det overordnede ansvaret for koordinering og ledelse av sjø-, land- og luftredningsaksjoner i Norges redningsansvarsområde. HRS har i tillegg et særskilt pådriveransvar for å utvikle redningstjenesten i Norge.

Hovedredningssentralene har også ansvaret for å føre tilsyn med de lokale redningssentralene, vedlikeholde kontakt med redningstjenestens samvirkepartnere, samt bidra i internasjonalt arbeid innenfor søk og redning.

Hovedredningssentralen har to avdelinger; avdeling Nord-Norge i Bodø (HRS-NN) og avdeling Sør-Norge (HRS-SN) på Sola.

Om stillingen

Vi søker en engasjert og trygg person til nyopprettet stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Hovedredningssentralen. For å få til dette søker vi en erfaren kommunikasjonsrådgiver som ønsker å bidra til å utvikle og profesjonalisere våre kommunikasjonsaktiviteter. Du har evne til å veksle mellom strategiske og operative oppgaver, og trives med en variert arbeidshverdag.

Du vil være ledergruppens rådgiver i kommunikasjonsfaglige spørsmål.

Fast tjenestested blir enten på Sola eller i Bodø, avhengig av hvem som tilbys stillingen.

Arbeidsoppgaver

Som kommunikasjonsrådgiver ved HRS skal du blant annet:

 • skrive innlegg og artikler
 • drive nyhetsovervåkning
 • videreutvikle dagens ordning for mediehåndtering under pågående redningsaksjoner
 • utvikle og evaluere Hovedredningssentralens kommunikasjonsstrategi
 • bistå journalister som tar kontakt, og jobbe med strategiske budskap knyttet til redningstjeneste
 • i enkelte tilfeller bistå med mediehåndtering under pågående redningsaksjoner
 • planlegge kampanjer og utvikle innhold til sosiale medier
 • følge opp Hovedredningssentralens hjemmeside
 • drive intern opplæring
 • bidra under interne og eksterne arrangementer
 • gi lederstøtte og være en trygg strategisk kommunikasjonsrådgiver

Kvalifikasjonskrav og ønskede kvalifikasjoner

Du må ha:

 • bachelor- eller mastergrad innen kommunikasjon eller journalistikk. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • minst fire års erfaring innen kommunikasjonsrådgivning
 • kompetanse og erfaring innenfor strategisk kommunikasjonsarbeid
 • god forståelse for og kunnskap om både tradisjonelle og nye måter å nå ut med budskap på.
 • et godt nettverk blant kommunikasjonsrådgivere fra andre virksomheter
 • erfaring med å skrive tekster
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du også har:

 • erfaring med samhandling med media
 • erfaring med, og forståelse for, norsk statsforvaltning
 • erfaring med informasjonsarbeid fra beredskapsrelaterte virksomheter

Du må kunne sikkerhetsklareres for «hemmelig».

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ønsker at du kan underbygge dine kvalifikasjoner med dokumentasjon.

Vi ønsker deg med følgende egenskaper

Vi søker etter deg som er selvgående, allsidig og engasjert. Du er faglig trygg og brenner for å gi gode råd og veiledning til sterke fagmiljøer.

Stillingen krever at du forstår politiske prosesser, har god rolleforståelse og god vurderingsevne. Du setter deg raskt inn i ulike saker og er flink til å forklare kompliserte ting på en enkel måte. Du tar initiativ, jobber selvstendig og strukturert.

Du er interessert i å dele din egen kompetanse med andre, og være med på å utvikle virksomheten videre både faglig og sosialt.

Vi tilbyr

 • en variert og spennende arbeidshverdag hos en etat med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • en stabil og attraktiv arbeidsgiver
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Det trekkes 2 % av lønnen din til SPK som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler HRS et innskudd. I SPK tilbys du dessuten svært gode pensjons- forsikrings- og boliglånsordninger.

Stillingen lønnes etter Statens regulativ som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnstrinn 66 – 75 (kr 604 700 – kr 715 900), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere opplysninger:

Avdeling Sør-Norge: Avdelingsdirektør Jarle Øversveen, tlf 51 64 60 01.

Avdeling Nord-Norge: Avdelingsdirektør Tore Wangsfjord, tlf. 75 55 93 01. 

Søknadsfrist

30. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø, Sola

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Hovedredningssentralen

Kommunikasjonsrådgiver – Hovedredningssentralen (HRS) – Jobbnorge ID210686