Kommunikasjonsdirektør

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Om stillingen

Vi søker en samarbeidsorientert og utadvendt leder som har solid kompetanse og strategiske ferdigheter til å lede og koordinere den strategiske kommunikasjonen fra Brønnøysundregistrene.

Som kommunikasjonsdirektør ved Brønnøysundregistrene(BR) får du kombinere strategi og ledelse med operativt kommunikasjonsarbeid. Du blir leder for staben kommunikasjon og samfunnskontakt og skal ivareta toppledelsens behov for intern og ekstern kommunikasjon. Dette gjelder kommunikasjon med ansatte, eiere, myndigheter, samarbeidsparter og andre interessenter.

Stillingen inngår i Brønnøysundregistrenes toppledergruppe og rapporterer direkte til direktøren. Stillingen har arbeidssted i Brønnøysund.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for stabens fagområder/leveranser innenfor strategisk intern og ekstern kommunikasjon.
 • overordnet ansvar for samfunnskontakt, budskapshåndtering, mediehåndtering, samt å ha rollen som talsperson på vegne av BR
 • overordnet ansvar for markedskommunikasjon, arenaplanlegging og omverdensovervåking
 • ansvar for planverk, virksomhetsstyring, stabens budsjett og tilhørende aktiviteter
 • personalansvar for staben på 5 ansatte

Kvalifikasjoner

Du må ha;

 • utdanning på masternivå innenfor kommunikasjon, markedsføring, medie- eller samfunnsvitenskap, gjerne i kombinasjon med IT. Relevant praksis innenfor de nevnte fagområder kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • erfaring med samfunn- og myndighetskontakt, strategisk kommunikasjon, markedsarbeid og omdømmebygging
 • erfaring med endringskommunikasjon, mediehåndtering og håndtering av pressede situasjoner
 • god kjennskap til og erfaring med offentlig forvaltning og ledererfaring fortrinnsvis på strategisk nivå
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • du evner å formidle strategi og mål på en enkel, tydelig og inspirerende måte
 • du evner å bygge en kultur preget av samarbeid, åpenhet og deling av ressurser, kunnskap og erfaring på tvers i organisasjonen
 • du har evne til å bygge relasjoner, godt fellesskap og skaper tillit både internt og i forhold til våre omgivelser
 • du evner å gi medarbeidere jevnlige tilbakemeldinger og følge opp leveranser og resultater
 • du er en god lytter, opptrer rolig i pressede situasjoner og kan snu deg raskt

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingen er fast og lønnet som avdelingsdirektør med årslønn fra kr 864 100–1 019 400, avhengig av dine kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte personer. Prøvetiden er seks måneder. Det forutsettes at den som ansettes kan autoriseres for BEGRENSET.

Ta gjerne kontakt

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med direktør Lars Peder Brekk, telefon 902 96 060 eller med våre rådgivere i Cruit ved Arve Nøstdahl telefon 901 71 625, eller Hanne Paulsen Ødegård telefon 959 61 599.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser.

For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må laste opp relevante vitnemål og attester for å bli vurdert som søker. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. 

Søknadsfrist

25. mai 2021

Kommune

Brønnøy

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Brønnøysund

Brønnøysundregistrene – Kommunikasjonsdirektør