Unik salgslederrolle i en fremtidsrettet og bærekraftig blå sektor  

Regionssjef Nord

Vi styrker vår satsing i Nord-Norge og ansetter ny regionssjef for vårt markedsområde i Nord. Den rette kandidaten er en erfarensalgsleder som kan vise til gode resultater innen salg og ledelse. Relevant nettverk og erfaring fra havbruksnæringen er en fordel.  

Regionssjef Nord er en spennendenøkkelstilling hos en verdensledende utstyrsleverandør med store vekstambisjoner.  I det globale norskeide selskapet ScaleAQ får du jobbe med et av havbruksnæringens mest fremoverlenteutviklings- ogengineeringsmiljø. Vi jobber med både små og storeleveranseprosjekter og harprosjekter som inneholderbl.a.software,infrastruktur,kamera,sensorikk, merd, not,fortøyning,foringsanlegg,forflåterog båter. Vi leverer både skreddersøm enkeltvis eller som Turn Key leveranser. Den rette kandidaten mestrer rådgivende salg og motiveres av å synliggjøre verdien av bærekraftige løsninger.  

Regionssjef Nord vil lede et kompetent team av rådgivere som er strategisk plassert i regionen. Området stillingen har ansvar for strekker seg fra Brønnøysund og nordover.  

Stillingen rapporterer til Salgsdirektør Norge.   

Vi ser etter regionssjef som: 

 • kan vise til gode salgsresultat
 • har ledererfaring og lederkompetanse
 • har et stort og relevant nettverk i Nord-Norge  
 • har genuin interesse for å lære, utvikle andre og skape resultater
 • har erfaring og/eller kjennskap til havbruksnæringen  
 • tar initiativ til forbedringer og er samarbeidsorientert
 • trives med en hektisk hverdag som krever strategisk prioritering av oppgaver.  

Sentrale arbeidsoppgaver vil være: 

 • å sikre resultatmål i regionen gjennom operativt salg og operativ ledelse
 • tilbudsutsending og forhandlingeri samarbeid med salgsansvarlige i regionen
 • kundetilfredshet og gode kunderelasjoner i regionen  
 • indentifisering av nye forretningsmuligheter og forbedringspotensialer  
 • utarbeidelse av regionale salgsplaner/strategier, analysere markedstrender og definere nye muligheter for vekst  
 • budsjettarbeid og rapportering av regionale resultater og prognoser  
 • produktutvikling med informasjon til/fra markedet  
 • å videreutvikle et sunt, trygt og motiverende arbeidsmiljø.

Vi tilbyr den rette kandidaten konkurransedyktige betingelser i et kompetent og globalt arbeidsmiljø. 

Arbeidssted vil være Bodø og/eller Tromsø. Stillingen fordrer reisevirksomhet.

For mer informasjon om stillingen, kontakt: 

Åsmund Håvik, Salgsdirektør Norge, på telefon 900 87 140, eller Harriet A. Havdal i Essensi AS, på telefon 477 53 589.   

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31 januar, via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

For mer informasjon om ScaleAQ: Se www.scaleaq.com

Om ScaleAQ

ScaleAQ er en ledende global teknologileverandør som leverer og produserer komplette anlegg til oppdrettskunder i mer enn 40 land. Selskapet har ca. 850 ansatte og kontorer iNorge, Skottland, Polen, Island, Chile, Canada, Tasmania og Vietnam.   

Gjennom økt fokus på bærekraft, biologi, produktutvikling og digitalisering har ScaleAQ tatt en tydelig rolle for å sikre at utvikling av teknologi skjer på biologien og miljøet sine premisser. Det gjør vi ved å produsere og levere teknologi, infrastruktur og tjenester på en solid, bærekraftig og innovativ måte.  

Regionssjef Nord  – ScaleAQ – Essensi