Miljøarbeider
100% vikariat med 6 måneders varighet

Om stillingen
Det er ledig 100% vikariat som miljøarbeider ved Integreringstjenesten, NAV Sortland.
Tiltredelse 1. oktober.

NAV Sortland har den kommunale integreringstjenesten organisert i kontoret. Kommunalt ansatte og statlige ansatte jobber sammen for at mennesker i ulike faser av livet skal få den hjelp de trenger til å kunne være en ressurs for
samfunnet.

Kontoret har 35 ansatte og preges av et meget godt arbeidsmiljø og med ansatte som er opptatte av å levere gode tjenester til våre brukere.

Vi søker nå etter en dyktig og motivert miljøarbeider som kan bli en del av vårt team.

Arbeidsoppgaver for stillingen:
Oppfølging og koordinering av tjenester for nybosatte flyktninger i Sortland kommune. Miljøarbeider har en sentral rolle ifm bosettingsfasen og videre veiledning av samfunns- og miljørettede tema i perioden bosatte flyktninger har oppfølging av integreringstjenesten (2-3 år).

For å lykkes med å tilby likeverdige offentlige tjenester og en god integreringsprosess, må du jobbe nært med teamet på NAV og voksenopplæringen med veiledning og koordinering av nødvendige kommunale tjenester.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen barne og ungdomsarbeider/helsefagarbeider og/ eller erfaring fra flerkulturelt arbeid
 • Gode datakunnskaper, og sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til Sortland kommunes tjenesteapparat og organisering vektlegges
 • Må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig (for minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat B1)
 • Førerkort klasse B
 • Språkferdigheter innen arabisk er ønskelig
 • Kjennskap til introduksjonsprogrammet er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Sterk arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert
 • Liker å jobbe med folk og er god på samarbeid
 • Er motivert for å jobbe tverrfaglig og helhetlig
 • Er løsnings- og serviceorientert i samarbeid med andre mennesker
 • Har respekt og tydelighet i kommunikasjon
 • Har en positiv innstilling
 • Er fleksibel

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby deg

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist: 16. august 2020

Søknadsfrist

16.08.2020

Utlyst

14.07.2020

Stilling

Miljøveileder B

Stillingstype

Midlertidig ansatt

Kontaktinfo

Marit Sandvær Seim
Leder integreringstjenesten
marit.sandver@nav.no
944 72 460

Flyktningkonsulent
100 % vikariat, 1 år

Det er ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som flyktningkonsulent ved integreringstjenesten, NAV Sortland. Oppstart så snart som mulig.

NAV Sortland har den kommunale integreringstjenesten organisert i kontoret. Kommunalt ansatte og statlige ansatte jobber sammen for at mennesker i ulike faser av livet skal få den hjelp de trenger til å kunne være en ressurs for samfunnet. Kontoret har 35 ansatte og preges av et godt arbeidsmiljø og med ansatte som er opptatte av å levere gode tjenester til våre brukere.

Vi søker nå etter en dyktig og motivert flyktningkonsulent som kan bli en del av vårt team.

Arbeidsoppgaver
Oppfølging av deltakere i integreringstjenesten med forankring og oppfølging av deltakers individuelle plan.
Saksbehandling jf. Introduksjonsloven relatert til deltakers introduksjonsvedtak. Koordinering av tjenester og tilbud rettet mot deltakers målsetting om videre utdanning eller arbeid. Som flyktningkonsulent har du en primær rolle ift. deltakers individuelle plan og samhandling med involverte aktører relatert til deltakers kvalifiseringsløp.

Vi gjør oppmerksom på at NAV er i konstant utvikling/omorganisering og dette innebærer at det må påregnes endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig relevant høgskole/ universitetsutdanning
 • Gode datakunnskaper og sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra eller kjennskap til tverrkulturelt arbeid vil bli vektlagt
 • Må kunne beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat B2 (tilsvarer Bergenstesten).
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Sterk arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert
 • Liker å jobbe med folk og er god på samarbeid
 • Er motivert for å jobbe tverrfaglig og helhetlig
 • Er løsnings- og serviceorientert i samarbeid med andre mennesker
 • Har respekt og tydelighet i kommunikasjon
 • Har en positiv innstilling
 • Er fleksibel

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby deg

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

16.08.2020

Utlyst

14.07.2020

Stilling

Konsulent C

Stillingstype

Midlertidig ansatt

Kontaktinfo

Marit Sandvær Seim
Leder integreringstjenesten
marit.sandver@nav.no
944 72 460

Sortland kommune – Miljøarbeider ved Integreringstjenesten