Frantz - Datadrevet kandidatfangst

AAS – 430674 – Narvik kommune – Prosjektleder ferdselsårer friluftsliv

Narvik kommune – Biblioteksjef

Ønsker du å være med å videreutvikle et nytt og moderne bibliotek? Biblioteksjef Kultur, Narvik kommune Vi søker en engasjert, samarbeidsvillig og motiverende leder som skal utvikle biblioteket i tråd med brukernes behov. I tillegg skal du sammen med ledergruppa i enhet Kultur ta del i å ivareta Narvik som kulturkommune. Narvik bibliotek består av […]

Narvik kommune – Systemforvalter for fagsystemer helse og omsorg

Vil du bidra til optimal bruk av sentrale fagsystemer? Systemforvalter for fagsystemer helse og omsorg Virksomhetsstyring,  Narvik kommune Med deg på laget vil Narvik kommune fortsette å være god innen digital innovasjon og løsninger. Stillingen har overordnet ansvar for forvalting og utvikling av fagsystemer primært innen helse og omsorg. Herunder å koordinere systemadministrasjon, support, opplæring, analyse […]

Narvik kommune – HR-Rådgiver

Vi skal levere tjenester av høy kvalitet. Vi vil ha deg med! HR-rådgiver Har du sterkt engasjement samt bred erfaring fra HR? Ønsker du å være med å videreutvikle HR-området i Narvik kommune? Da er dette jobben for deg.Vi søker en utviklingsorientert lagspiller med høy kompetanse innenfor HR-feltet. Når du er på plass vil vårt […]

Narvik kommune – Regnskapsleder

Vi skal levere tjenester av høy kvalitet. Vi vil ha deg med! Regnskapsleder Som regnskapsleder har du ansvar for organisering og ledelse av regnskapsavdelingen.Du vil være sentral i arbeid med utvikling av systemer/rutiner/prosesser og ha ansvaret for at regnskapsavdelingen leverer tjenester av høy kvalitet. Søknadsfrist 31.07.2020 Arbeidssted Narvik Stilling Regnskapsleder Heltid/deltid Heltid Kontaktinfo Sølvi A. […]

Narvik kommune – Vernepleier / sykepleier

Er du nytenkende, raus og stolt? Vi vil ha deg med! Foto: Jan Arne Pettersen Vi søker vernepleier/sykepleier Uh-Nord gir tjenester til voksne mennesker med utviklingshemning som bor i samlokaliserte boliger i Narvik sentrum. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig og til å ha […]

Narvik kommune – Prosjektleder ferdselsårer friluftsliv

Om oss Prosjektleder Ferdselsårer Friluftsliv Prosjektleder Ferdselsårer Friluftsliv Midtre Hålogaland friluftsråd søker person med kompetanse som naturforvalter, med plan og kartfaglig kompetanse for snarlig tiltredelse. FNs bærekraftsmål står sentralt i friluftsrådets arbeid. I bærekraftig besøksforvaltning innen friluftsliv og reiseliv er det behov for oppdaterte kartdata om ferdselsårer og friluftslivsområder. Miljødirektoratet startet i 2019 et 5-årig ferdselsåreprosjekt med […]

Scroll to top