Innkjøps- og materialforsyningsansvarlig

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Om stillingen 

Innkjøps- og materialforsyningsansvarlig har som hovedoppgave å sørge for at virksomheten har forsyning av materialer for pågående prosjekter i henhold til definerte behov.

Hen vil inngå rammeavtaler med leverandører innen materialer og tjenester til lavest mulig kostnad på vegne av Euromaint og skal sørge for at materialet fra leverandører kommer til riktig lager til rett tid. I tillegg skal hen informere kontinuerlig om materialstatus internt, samt jobbe aktivt med kommunikasjonen mellom Euromaint og deres leverandører.

Innkjøps- og materialforsyningsansvarlig er hovedansvarlig for innkjøp og leverandørkontakter for Euromaint Norge og vil arbeide i tett samarbeid med sentrale innkjøpsfunksjoner.

Arbeidsoppgaver / ansvarsområder

 • Arbeide proaktivt for å til enhver tid ha oversikt og status over leveranssituasjonen på deler og komponenter til virksomheten i Norge.
 • Gjennomføre anbud og anskaffelser i henhold til gjeldende innkjøpsprosesser og rutiner.
 • Kontinuerlig arbeide proaktivt for å forhindre leveringsavvik og materialmangel, samt være ansvarlig for oppfølging samt redusere risiko innen materialleveranser.
 • Ansvarlig for å legge og gjennomføre planer og strategier, samt sette mål for leverandørutvikling, herunder fastsatte mål for kvalitet, miljø, leveringspresisjon og pris.
 • Sikre kontinuerlig tilgang til relevant “benchmarking” av leverandørmarkedet.
 • Sikre og overvåke at inngåtte avtaler overholdes, samt følge opp leverandørenes leveringssikkerhet.
 • Bidra aktivt til forbedringsarbeid i tilstøtende områder i Euromaint.
 • Bygge leverandørnettverk, samt stadig bygge kompetanse og oppdatere seg innen innkjøp og logistikk.
 • Ansvarlig for at holde masterdata oppdatert.
 • Stille krav overfor leverandører når det gjelder leveranser og etterspørselsprognoser. 
 • Utvikle og aktivt bidra til samarbeid med sentralt innkjøp i Euromaint- og CAF-gruppen.

Kompetansekrav

 • Inngående kunnskap og erfaring innen innkjøpsprosesser for varer og tjenester, spesielt innen det å fullføre innkjøpsavtaler, samt inngående kunnskap og erfaring i det å følge opp og kontrollere kostnader og analysere utfall.
 • Du er forhandlingsvant, og trigges av å gjøre en god avtale på vegne av selskapet du er engasjert av. Din ballast innen forhandlinger og innkjøp bygger for en stor del på erfaring omkring lønnsomme og fordelaktige forretningsavtaler og transaksjoner der du har spilt en sentral rolle.
 • Erfaring med å gjøre gode kostnads- og innkjøpsbudsjetteringer.
 • Meget gode kunnskaper om materialflyt og logistikk, leveringsbetingelser og lageroptimalisering.
 • Gode brukerferdigheter i MS Office.
 • Du har gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Vant til å jobbe med forskjellige typer system-støtte.
 • Fordel å ha kjennskap til jernbane-materiell.

Euromaint tilbyr

Vi tilbyr en variert og spennende jobb for et selskap i oppbyggelsesfasen i Norge der du vil være en del av ledergruppen. Euromaint har vunnet en ni-årig avtale for vedlikehold og reparasjon av tog i Norge, og vil med det tilby en sikker jobb de nærmeste årene. Tett samarbeid med Euromaint i Sverige – hvor en vil kunne få faglig støtte og veiledning. Konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter innen CAF gruppen.

Om arbeidsgiveren

Med lang erfaring fra det svenske jernbanemarkedet satser Euromaint Rail på å bli en av de ledende aktørene innenfor industrielt vedlikehold av jernbanemateriell i Norden. Gjennom vår kontrakt med Vy Tog AS vil vi levere vedlikehold for samtlige tog i Trafikpakke 3 de kommende ni årene, inkludert lok og vogner på Bergensbanen og togene som går i lokaltrafikken i Bergen. Sammen med Vy har vi både dyp kunnskap om de lokale forutsetningene for togdrift og de seneste metodene for å drive effektivt og moderne vedlikehold med høy kvalitet. Euromaint tilbyr kvalifisert teknisk vedlikehold for å imøtekomme kundenes behov for pålitelige og tilgjengelige tog i drift.

Euromaint Sverige ble grunnlagt i 2001. Selskapet stammer fra SJ og har mer enn 100 års erfaring med kvalifisert vedlikehold av produksjon. Euromaint Sverige omsetter for om lag 1.600 millioner svenske kroner, og har om lag 1.000 ansatte (2018). Euromaint Norge ble etablert i 2018 som et ledd i satsning på å bli et av Nordens ledende selskap innen vedlikehold. Euromaint er eid av den børsnoterte spanske togprodusenten CAF.

Se https://euromaint.se

Or, know someone who would be a perfect fit? 
Let them know!

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Euromaint – Innkjøps- og materialforsyningsansvarlig – Hudson Nordic