Bli en del av vår grønne familie

Kvalitetssjef/Compliance Monitoring Manager

"For noen er vi hverdagen, for andre er vi eventyret"

Widerøe er Norges eldste selskap innen luftfart. Vi er 2700 stolte og engasjerte medarbeidere som jobber med hele spekteret av tjenester innenfor flyvirksomhet. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. For noen er vi hverdagen, for andre er vi eventyret.

Da vår nåværende Kvalitetssjef søker nye utfordringer leter vi etter deg som er energisk og kompetent, og som ønsker å bidra til å videreutvikle kvalitetsarbeidet i takt med selskapets utvikling og de regelverk som stilles til oss i Norge og Europa. Du vil få en sentral rolle i videreutviklingen av vårt Management System, vårt kvalitetssystem, kvalitetavdelingen samt selskapets Audit-program. Sammen skal vi utvikle fremtidens Widerøe.

Stillingen rapporterer direkte til COO/Accountable Manager i Widerøe`s Flyveselskap AS ,og stillingsinnehaver er leder for flyselskapets kvalitetsavdeling, som inkluderer personalansvar. Avhengig av hvem den rette kandidaten er, vil arbeidsstedet være Bodø eller Fornebu. 

Du blir en del av den gode Widerøefamilien med kollegaer over hele landet. Vi har lang tradisjon og høy kompetanse, og er opptatt av å være en sentral aktør i hele Norge også i fremtiden.

 

Blir du med på reisen?

Som ansvarlig for å opprettholde standarden på vårt Management System og Kvalitetssystem, vil du jobbe på tvers av selskapets forretningsområder. Noe som innebærer tett og godt samarbeid med Flight Operations, Technical Operations, Ground Operations, samt de ansvarlige for skole-/trenings aktiviteter innefor respektive områder.
Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Ansvarlig for at selskapets kvalitetssystem og compliance monitoring system fungerer i henhold til gjeldende regelverk
 • Sikre at ledere og medarbeidere etterlever regelverk og dokumenterte standarder i sin utøvelse av arbeidet i selskapet
 • Ansvarlig for selskapets Audit-program, deriblant sikre at korigerende tiltak blir gjennomført som beskrevet
 • Ansvarlig for at vårt totale Management System er dokumentert i henhold til gjeldende krav innenfor luftfart
 • Sikre at selskapet opererer i samsvar med alle relevante forskrifter og policy

Hampus Lundgren

Hvem er du?

 • Strukturert, robust og analytisk
 • Detaljorientert, men evner å se det store bildet
 • Resultatorientert og med evne til å gjennomføre
 • God forretningsforståelse og evner å raskt sette seg inn i nye problemstillinger
 • Holder deg faglig oppdatert
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner

Vi regner med at du ønsker å bidra, er proaktiv, liker å jobbe sammen med andre, og har gode evner til å knytte kontakter. Du må ha stamina til å stå i rollens ansvar og intresse for mangfoldet i selskapets drift og trives med høyt tempo.

I Widerøe er vi opptatt av hva du er laget av, hva slags holdninger og verdier du har. Verdiene våre er omtenksom, pålitelig, folkelig, og engasjert. Dette kjennetegner våre medarbeidere, måten vi jobber på, og hvordan vi ønsker å oppfattes av de reisende.

Hos oss får du

 • En trygg og seriøs arbeidsgiver
 • Bli del av en stor og nær Widerøefamilie
 • En spennende jobb i et selskap i endring
 • Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Faglige egenskaper

 • Utdanning på masternivå, gjerne innenfor risk-, sikkerhet- eller kvalitetsledelse
 • Alternativt kan minimum 4 års erfaring fra tilsvarende felt i store komplekse organisasjoner oppveie for utdanningskravet
 • Flyoperativ eller teknisk kompetanse blir vurdert som fordelaktig men ikke som absolutt nødvendig
 • Erfaring fra luftfart vil også bli vurdert som fordelaktig

Generell informasjon

Arbeidssted for stillingen vil være ved vårt hovedkontor i Bodø eller avdelingskontor på Fornebu. Reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale.

Spørsmål kan rettes til til COO/Accountable Manager i Widerøe`s Flyveselskap AS, Morten Skoglund, på tlf 98901200 eller e-post morten.skoglund@wideroe.no

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknadsskjema kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20 eller kundeservice@jobbnorge.no på hverdager mellom 08.00-16.00.

 

Widerøes Flyveselskap AS

Vi har 43 fly i flåten og flyr til mer enn 50 destinasjoner i inn- og utland. Kortbanenettet i Norge er en helt sentral del av Widerøes flytilbud. Det er et viktig kollektivtilbud til distriktene og er bygd opp over mange tiår. 

Vi er over 1000 engasjerte medarbeidere i flyselskapet. I tillegg til Kvalitetsavdelingen, så jobber disse innenfor områdene Flight Operations, Technical Operations, Ground Operations, Planning & Production, Pilot & Kabin trening, Charter salg, Safety Service Office, og Widerøe Aviation Academy. Et mangfold av kompetanser gir et mangfold av muligheter. 

Widerøe er pinoèr innen elektrisk luftfart, og har som målsetning å begynne innfasing av elfly fra 2030. Vi er det flyselskapet som er lengst fremme i  arbeidet med å gjøre luftfarten utslippsfri. 

Vi skaper muligheter mellom små og store steder ...

Widerøe er et annerledes flyselskap. Vi går mot strømmen, og flyr også der hvor andre ikke flyr. Der hvor andre reserverer seg eller ikke finner det lønnsomt nok. Der har vi vår styrke, der er vi unike og der finner vi vår lønnsomhet. Vi gjør det ikke fordi det er enkelt, men fordi det er viktig. Vi har et evig engasjement for å knytte steder og folk sammen, og strekker oss for folks mulighet til å skape og bo hvor de vil.

Vi skal bidra til å gjøre viktige ressurser tilgjengelige, og vi skal fly deg trygt og effektivt også der hvor forholdene er vanskelige. Dette har vi trodd på og kjempet for i over 80 år og vi skal alltid strekke oss så langt det er mulig for å gi alle et godt tilbud. Kanskje derfor er vi også blitt Norges eldste flyselskap. Fordi Widerøe skaper muligheter mellom små og store steder.

                                                                               Widerøes visjon

Søknadsfrist

16. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bodø, Bærum

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Langstranda 6, 8001 BODØ

Kvalitetssjef/Compliance Monitoring Manager – Widerøe – Jobbnorge ID 209274