Lærer i tegnspråk

Undervisning av elev  i grunnskole med behov for tegnspråk kompetanse. 

Inndyr skole er en 1.-10.skole med 116 elever. Utvikling av gode læringsmiljø gjennom arbeid med relasjonskompetanse og klasseledelse er prioriterte områder hos oss. Videre er også tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter viktige fokusområder for skolen. Hovedmålsettinga vår er å gjøre elevene våre i stand til å mestre egne liv. Vi jobber godt med fagfornyelsen og har fokus på utvikling av lærende profesjonsfellesskap. Tverrfaglig arbeid og lokalidentitet er viktig for skolen vår.

Søknadsfrist

25.10.2020

Stilling

Lærer i tegnspråk - undervisningspersonell

Stillingstype

Fast

Kontaktinfo

Else Andersen
Rektor
 41664035
 andels@gildeskal.kommune.no
Arbeidsoppgaver
 • Undervisning i og på tegnspråk samt tolkeoppgaver for elev med §2-6-vedtak
 • Deltakelse i skole-hjem samarbeid og samarbeid med ulike instanser etter behov
 • Deltakelse i skolens utviklingsarbeid
 • Ta i et tak og finne løsninger i skolehverdagen
Kvalifikasjoner
 • Formell undervisningskompetanse på 7.-10.trinn, jf. Opplæringslova og forskriften til opplæringslova § 14-2.
 • Lærerutdanning med tilleggskompetanse innenfor tegnspråk (minst 30 stp) og gjerne med spesialpedagogisk kompetanse i tillegg.
 • Søkere med annen relevant utdannelse og/eller erfaring oppfordres også til å søke.
 • Må beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. 
Ønskede kvalifikasjoner
 • God klasseledelse
 • Digital kompetanse
 • Bredde i undervisningsfaglig kompetanse
Personlige egenskaper
I tillegg til utdanning vil personlig egnethet være viktig. Vi ønsker lærere med et positivt elevsyn og som ser nytten av å jobbe godt med relasjonsbygging. Du må være trygg, tydelig og omsorgsfull voksen. Du må samarbeide og kommunisere godt med elever, foresatte og kollegaer. Du må ha evne og ønske om å være en aktiv deltaker i skolens fagmiljø og utvikling.
 
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff
 • Nyutdannede lærere får tillagt 6 års ansiennitet ved tilsetning
 • Ved fast tilsetting og ved bindingstid på to år i stillingen gis ett honorar på kr. 60 000 netto, fordelt over to år
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, der medarbeiderne i nært samarbeid bidrar med faglige innspill på tvers av fagområder
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement 
 • Behjelpelig med å finne bolig
Gildeskål kommune – Lærer i tegnspråk