Forsker innen produksjonsbiologi

Nofima søker en engasjert forsker til avdeling Produksjonsbiologi

Om Nofima

«Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land.

Nofima er organisert i tre divisjoner som forsker for alle matnæringer. I mange prosjekter jobber vi på tvers av divisjonene Akvakultur, Sjømat og Mat for å tilføre kundene den beste matnyttige kunnskapen.

Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte. Vi sier ofte at vår forskning skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Vårt hovedkontor er i Tromsø, og vi har forskningsavdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås. Vi er omkring 390 ansatte og tilbyr konkurransedyktige betingelser, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger.

Om stillingen

Er du interessert i forskning i skjæringsfeltet mellom biologi og akvakulturteknologi og innen utvikling av lukkede anlegg, nærmere bestemt resirkuleringssystem (RAS)?

Vi søker en forsker som har både teoretisk og praktisk erfaring primært innen områder som vannbehandling, vannkvalitet og god kjennskap til biologien hos laksefisk i slike system. I avdeling Produksjonsbiologi er kunnskap om oppdrettsdyrenes biologiske behov og velferd i ulike livsstadier og miljøbetingelser viktig i utviklingen av en bærekraftig akvakulturproduksjon. Stillingen vil være basert på Sunndalsøra eller i Tromsø, og fleksibilitet og reising mellom Nofimas akvakulturstasjoner må regnes med.

Hovedoppgavene for forskeren vil være å bidra til innhenting av prosjekter, prosjektledelse, planlegging og gjennomføring av forsøk, bearbeiding av resultater, rapportskriving, publisering i vitenskapelige tidsskrift og populærvitenskapelig kommunikasjon.

Prosjektporteføljen vil bestå av både internasjonale og nasjonale prosjekter, der tett samarbeid med oppdrettsindustrien er viktig.  Det er spesielt ønskelig med god kjennskap til norsk oppdrettsnæring. Det forventes dessuten deltagelse i utviklingen av Nofimas forskningsstrategi innen RAS og slamhåndtering

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad og forskningserfaring innen ett eller flere av følgende områder:
  • Akvakulturteknologi (vannbehandling og vannkvalitet)
  • Produksjonsbiologi (med hovedvekt på fiskens biologi i ulike produksjonssystemer, deriblant RAS)
 • Kunnskap og erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Interesse for og erfaring fra anvendt forsking og samarbeid med akvakulturindustrien
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Evne til å hente inn prosjekter gjennom virkemiddelapparatet
 • God forståelse av og kontakt med akvakulturindustrien i Norge
 • Erfaring med tverrfaglig og internasjonalt samarbeid
 • Evne til å arbeide godt både selvstendig og som del av et tverrfaglig team
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeiderne
 • Evne til å arbeide resultatorientert og systematisk
 • Erfaring med ulike kommunikasjonsformer (sosiale medier, vitenskapelige og populærvitenskapelige framstillinger av eget arbeid)
 • Relevant erfaring med laboratoriearbeid
 • Gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk

Vi tilbyr

Nofima arbeider innenfor mange spennende fagområder og vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Spørsmål om stillingen

 For nærmere opplysninger om stillingen kontakt forskningssjef Hilde Toften tlf: +47 917 91  424 email: hilde.toften@nofima.no, seniorforsker Åsa Espmark tlf: +47 991 60 039, email: asa.espmark@nofima.no eller seniorforsker Chris Noble tlf: +47 909 65 133, email: chris.noble@nofima.no.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og arbeidserfaring)
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med orginale vitnemål og attester

Søknadsfrist

11. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Sunndal, Tromsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Tromsø, Sunndalsøra

Forsker til avdeling Produksjonsbiologi – Nofima – Jobbnorge