Vi ser etter en dyktig bioinformatiker med lidenskap for havets helse

Om stillingen

Havforskningsinstituttet har nå ledig en 3-årig postdoktorstilling innen bioinformatikk. Arbeidssted for den som blir ansatt er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe fremmed- og smittestoff.

Den som tilsettes vil bli en del av forskningsprosjektet Havets Helse,  som studerer hvordan marin mikrobiell økologi blir påvirket av forurensing, som mikroplast og tungmetaller. I prosjektet er det stort behov for bioinformatikkompetanse for å kunne komplementere ny kunnskap innen mikrobiell økologi og metoder innen molekylær biologi.

For postdoktorstillinger ved Havforskningsinstituttet inngår 25 % pliktarbeid. Dette kan være oppgaver som for eksempel deltakelse i rådgiving eller bidrag til analyse og publisering av data fra andre prosjekter nært knyttet til Havets Helse.

Om forskningsgruppen og arbeidet vi gjør

Forskningsgruppe fremmed- og smittestoff består i dag av rundt 30 forskere og stipendiater. Gruppen er i stor grad involvert i vitenskapelige spørsmål og råd som instituttet arbeider med som nasjonal rådgiver. En av gruppens viktigste oppgaver er å studere forekomsten av fremmedstoffer og annen forurensning i marint miljø, samt å overvåke uønskede stoffer i sjømat. For å videreutvikle vårt nye prosjekt Havets helse, trenger vi ekspertise innen bioinformatikk, spesielt i forhold til marin mikrobiell økologi og antibiotikaresisents. Sjømaten du spiser skal være trygg, og våre kyst- og havområder skal være rene. Derfor kartlegger og overvåker vi fremmedstoffer, parasitter og bakterier i sjømat og miljø, og studerer forekomst og effekt av forurensning i norske kyst- og havområder.

Sentrale arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

Som postdoktor hos oss vil du delta sentralt i standardisering av metoder for identifisering av marin mikrobiota, antibiotika- og metallresistente gener. Dette innbefatter blant annet komparative genomanalyser og karakterisering av marine mikrobielle prosesser som kan påvirke blant annet sjømattrygghet. Det forventes at du også tar en ledende rolle i publisering av resultater i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. Arbeidet vil foregå i samarbeid med andre forskningsgrupper og laboratorier på Havforskningsinstituttet som dekker en rekke fagområder.

Til denne tillingen søker vi en person med

 • doktorgrad i bioinformatikk eller doktorgrad i mikrobiologi/biologi/statistikk/medisin med hovedvekt på bioinformatikk
 • okumentert ekspertise i statistikk og bioinformatikkanalyser knyttet til store mengder DNA-sekvensdata fra vitenskapelige publikasjoner 

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk. Det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og for instituttet. Vi legger til grunn at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.

Det er ønskelig at du også har erfaring med

 •  shotgun metagenomic sekvensdata og spesielt analyser av mikrobiota, antibiotika resistens og biocider/metall resistente gener
 • ett eller flere programmeringsspråk (som Python, Perl, eller R)
 • komparative analyser av bakterielle genomer
 • metoder innen mikrobiologi
 • håndtering og vedlikehold av dataservere
 • beregningsmodellering og/eller håndtering av gen/proteindatabaser

Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbeviste om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen. Til denne stillingen ser vi for oss en medarbeider som

 • trives med å arbeide selvstendig innenfor ditt fagfelt
 • samarbeider godt med ulike mennesketyper, og trives i tverrfaglige grupper
 • har evne til å arbeide målbevisst
 • har evne til å styre tiden sin og planlegge arbeidet sitt opp mot gjeldende, og ofte korte frister
 • fremmer god lagånd

Inkludering, mangfold og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene her.

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.

Vi tilbyr

 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • et spennende og solid fagmiljø
 • lokaler sentralt i Bergen
 • fleksitidsordning, med sommer- og vintertid
 • offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • bedriftshytter
 • bedriftsidrettslag

Søknaden må inneholde

 • en kort redegjørelse om dine forskningsinteresser og din motivasjon for å søke stillingen
 • navn og kontaktopplysninger til minst to referanser, der disse bør være hovedveileder fra doktorgrad, og fra andre nylige ansettelsesforhold.
 • CV, karakterutskrifter og vitnemål
 • relevante attester
 • eventuell liste over vitenskapelige publikasjoner

Ytterligere informasjon

Stillingen som 1352 postdoktor lønnes i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, avhengig av kvalifikasjoner.

Søknad sendes elektronisk via Jobb Norge. CV, vitnemål og andre relevante attester legges ved i søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte forskningssjef Monica Sanden på telefon +47 970 11 654 eller e-post monica.sanden@hi.no.

Havforskningsinstituttet feirer 120 år!

Dette er historien vår.

Om Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

Søknadsfrist

7. mai 2021

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Nordnes

Vi ser etter en dyktig bioinformatiker med lidenskap for havets helse – Havforskningsinstituttet – Jobbnorge – ID 203231