Er du interessert i analyse og visualisering?

Analytikere

Om stillingene

Fiskeridirektoratet skal styrke kapasiteten til å analysere og visualisere data, og vi har nå to ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver ved vårt hovedkontor i Bergen. Stillingene ligger organisatorisk til analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen.

Vi er på jakt etter deg som liker å analysere store/komplekse datamengder og lage gode visualiseringer av analysene.

Du må også ha en god forståelse for viktigheten av en bærekraftig forvaltning av våre felles marine ressurser.

Du vil jobbe i et analysemiljø med medarbeidere både fra statistikkavdelingen og ressursavdelingen. Dette samarbeidet er et resultat av Fiskeridirektoratets generelle satsing på analyse, og analyseproduktene vil inngå som en del av den risikostyrte fiskerikontrollen.

Arbeidsoppgaver

 • Sammenstille, vurdere og formidle data for fangst, fartøyaktivitet og andre data rapportert og innhentet fra næringen
 • Utarbeide analyseprodukter, som grunnlag for å avdekke ulovlig aktivitet på havet, ved landing av fangst eller videre i verdikjeden
 • Bidra til utvikling av risiko- og analysemetodikk
 • Andre relevante oppgaver på seksjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
  • Relevant og langvarig praksis som gir tilsvarende kompetanse vil vurderes
 • Relevant kunnskap om, eller erfaring med, analyse og visualisering av data vektlegges
 • Gode programmeringskunnskaper, for eksempel innen PL/SQL eller R er en fordel
 • Erfaring med versjonskontroll/dokumentasjon ved bruk av Git/GitHub eller andre verktøy er en fordel
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk skriftlig og muntlig
  • Vi har norsk som arbeidsspråk, og i forbindelse med intervjuene vil kandidatene måtte besvare en skriftlig oppgave på norsk

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik og effektiv
 • Nytenkende og løsningsorientert
 • Samarbeider godt med andre
 • God formidlings- og kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig
 • Serviceinnstilt og positiv
 • Arbeider systematisk og analytisk
 • Interesse for vitenskapelig metode og statistikk

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr 530.000,- til kr 675.000,- pr. år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, der analyse og utnytting av data vil være sentrale oppgaver framover
 • Et faglig sterkt kollegium med stort engasjement for forvaltningen av våre marine ressurser
 • Gode arbeidstidsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingene

 • Konst. seksjonssjef Tove Aasheim
  • tlf: 907 89 006
  • e-post: tove.aasheim@fiskeridir.no

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

31. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Strandgaten 229, 5004 Bergen

Analytiker – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge – ID 209804