Trives du i grensesnittet mellom digitalisering og kontinuerlig forbedring?

Seniorrådgiver innen forbedring og videreutvikling av tjenester

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Vi søker etter seniorrådgiver for å lede forbedrings- og videreutviklingsarbeidet innenfor fellestjenester for de fire største universitetene i Norge.

Utdanningssektoren er i stor endring og NTNU, UiO, UiB og UiT samarbeider om de største administrative systemene. Dette kalles BOTT- samarbeidet. Mange av systemene er nå under anskaffelse og de første kommer i drift fra 2021. I den forbindelse skal det etableres en egen forvaltning av systemene og det er bestemt at NTNU IT skal ta hånd om dette på vegne av institusjonene. Vi søker nå etter en som kan lede dette arbeidet.

Dette er en spennende og utfordrende stilling for deg som liker å arbeide i grensesnittet mellom digitalisering og kontinuerlig forbedring. Du vil her være med å bidra til at de største universitetene i Norge får de beste IT-løsningene i markedet.

Stillingen vil være tilknyttet NTNU IT Forvaltning for faglig oppfølging, men utføre oppdrag på vegne av utdanningssektoren innenfor forbedring og videreutvikling av tjenester. 

Stillingen rapporterer til Seksjonsleder IT Forvaltning NTNU, Kari Rannov Bostad. Arbeidssted er fleksibelt, men seksjonen har base i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Bygge opp forvaltningsorganisasjon på tvers av universitetene.
 • Lede sekretariatet som koordinerer forvaltningen mellom operativt, taktisk og strategisk nivå.
 • Støtte fagsamarbeidene innen hvert av kompetanseområdene økonomi, HR og sak og arkiv med kompetanse på prosesser og forbedring, og gevinstrealisering.
 • Ansvar for leverandøroppfølging og kontraktshåndtering på vegne av BOTT samarbeidet.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse på masternivå innen relevante fagområder. Lang og direkte relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Sterk kompetanse innen prosesser og erfaring med prosessforbedring og gevinstrealisering
 • Erfaring med innførings-/implementasjonsprosjekter i større organisasjoner
 • Erfaring med innovasjon og videreutvikling med utgangspunkt i brukerbehov
 • Erfaring med eller interesse for organisasjonsutvikling og endringsledelse
 • Erfaring med ledelse av en virtuell organisasjon, eller organisasjon som har daglig drift på flere ulike lokasjoner
 • Erfaring med å forberede saker for en styringsgruppe, samt dokumentere dette
 • Generelt god forståelse for teknologi
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til relevante rammeverk, eksempelvis PM3 og ITIL
 • Kjennskap til utdanningssektoren
 • Relevant erfaring med forvaltning i store organisasjoner med desentrale enheter

Personlige egenskaper

 • Tydelig, målrettet og prestasjonsorientert
 • Utviklingsorientert og endringsdyktig
 • Høy grad av integritet
 • Løsningsorientert
 • Nysgjerrig og delende
 • Evne til å inspirere og motivere

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seniorrådgiver kode 1364 vil du normalt lønnes fra brutto kr 615 900 pr. år – 789 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med seksjonssjef Kari Rannov Bostad, tlf. 480 37 340, e-post kari.r.bostad@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 70/20

 Søknadsfrist: 15.11.2020

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

IT-avdelingen
NTNU gjennomfører tidenes digitale løft, og IT-avdelingen bidrar i en rekke prosjekter og tiltak. NTNU skal være en profesjonell IT-leverandør som lytter til brukernes behov. Våre medarbeidere har omfattende erfaring og kompetanse innen alt fra rådgivning, utvikling og IT-drift. NTNU IT leverer IT-tjenester til nesten 50.000 studenter og ansatte ved Norges største universitet. IT-avdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Søknadsfrist

15. november 2020

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Jobbnorge-ID

195045

Seniorrådgiver innen forbedring og videreutvikling av tjenester – NTNU – Jobbnorge