Stipendiat i TV-ledelse

Dette er Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen er 3-årig, 100 %, og omfatter følgende arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Forskningsarbeid på doktorgradsnivå. 
 • Som del av doktorgradsutdanningen skal det gjennomføres en opplæringsdel tilsvarende 30 studiepoeng ved doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) senest tre (3) måneder etter ansettelse.

Om forskningsområdet/prosjektet

Kandidater søker på egendefinert prosjekt innenfor feltet TV-ledelse, med vekt på innovasjons- og endringsprosesser. Mulige temaer inkluderer:

 • Metoder for kreativ idéutvikling og innholdsproduksjon i produksjonsselskaper og/eller kringkastere
 • Ledelse og organisering av kreative prosesser og kreative team
 • Utviklingsstrategier innen formatproduksjon
 • Nye distribusjons- og publiseringsstrategier for audiovisuelt innhold
 • Innovasjons- og/eller omstillingsprosesser i TV-bransjen eller i konkrete virksomheter/selskaper
 • Endring av rutiner, praksiser og arbeidsflyt for ulike ledelsesfunksjoner i TV-bransjen (prosjektleder, redaksjonsleder, produksjonsleder, innspillingsleder, m.m.)
 • Nye forretningsmodeller i TV-bransjen (eierstrukturer, co-produksjoner, endrede konkurranseforhold)
 • Rammevilkår og policy-making (medie- og kringkastingspolitikk)
 • Det grønne skiftet i profesjonell TV-/medieproduksjon

Prosjekter om andre tema er også velkomne. Prosjektet kan være orientert både mot mikronivå (selskaper, personer, fagfunksjoner) eller mot overgripende bransjeperspektiver (makronivå).

Stillingen er knyttet til Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, Institutt for TV-utdanninger.

Om Instituttet

Institutt for TV-utdanninger tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm. Studieporteføljen består av egne utdanninger i regi og teknikk for henholdsvis enkamera- og flerkameraproduksjon, samt et studieprogram i prosjekt- og produksjonsledelse for TV. Utdanningene er prosjektorienterte og produksjonsintensive, der studentene utvikler og produserer konsepter, filmer og programmer på tvers av sjangre og visningsplattformer. Historiefortelling og utvikling av originalt innhold er kjernen i alle våre studier. TV-utdanningen har et utstrakt samarbeid med eksterne bransjeaktører.

Instituttet er lokalisert på Lillehammer, har cirka 180 studenter og for tiden 32 ansatte fordelt på 24 årsverk.

Kontakt

Instituttleder, Jo Sondre Moseng, 61288328 / 99638055, jo.sondre.moseng@inn.no

Kvalifikasjoner

Utdanning

 • Høyere utdanning på master eller hovedfagsnivå (120 studiepoeng) innen medievitenskap, innovasjon, organisasjons- og ledelsesfag, TV-produksjon, sosiologi eller beslektede fagområder.

Erfaringskompetanse

 • Ønskelig med praktisk erfaring fra profesjonell produksjon, redaksjonelt arbeid eller prosjektledelse.

Personlig kompetanse

 • Gjennomføringsevne
 • Selvstendig
 • Initiativrik overfor kollegaer og eksterne samarbeidspartnere

Språk

 • Søkeren må beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk godt, både muntlig og skriftlig.

IKT-kompetanse

 • Generell god IT-kompetanse på brukernivå forventes

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde en prosjektskisse (5-8 sider), med følgende elementer:

 • Presentasjon av tema og beskrivelse av prosjektets relevans
 • Forskningsspørsmål og eventuelle hypoteser
 • Teoretisk tilnærming med referanser til sentrale forskningsbidrag på det aktuelle feltet
 • Metodisk tilnærming
 • Skisse på fremdriftsplan

I tillegg til:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn kr. 479.600 pr. år. For særlig kvalifiserte kandidater kan det avtales innplassering og lønn i stillingskode 1078 stipendiat. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmijlø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søknadsfrist

24. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Hamar Lillehammer

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Lillehammer

Stipendiat i TV-ledelse – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 202145