BEIARN KOMMUNE

Vil du være med på utviklingen av framtidens skole i Beiarn?

Hvis ja, ønsker Kari-Marie kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt. Meld din interesse.

Beiarn barne- og ungdomsskole har ca 80 elever i 1. -10. trinn.
På skolen er vi totalt 21 ansatte dette skoleåret, 15 pedagoger, 2 assistenter, vernepleier, miljøarbeider og en ledelse som består av rektor og inspektør. I Beiarn kommune planlegges det å bygge ny skole, flerbrukshall, basseng og folkebibliotek. Alle funksjonene skal inn i en bygning med stor grad av samarbeid og sambruk av lokaler. Anlegget skal ha et hjerte der brukerne møtes på tvers av alder, interesse og etnisitet. Det planlegges for å flytte inn og ta anlegget i bruk høsten 2024.

Framtidsrektor

Som rektor er du ansvarlig for at skolens samfunnsoppdrag blir gjennomført. Du er skolens pedagogiske leder, og du har ansvar for økonomi og for ledelse av et personale sammensatt av ulike profesjoner. Du skal bruke ressursene optimalt på måter som forsterker elevenes læring. Det er din oppgave å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø og fremme faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt. Du skal initiere og lede endrings- og utviklingsprosesser.

Vi tilbyr

 • En kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i elevenes læring
 • Et faglig utfordrende og spennende arbeidsmiljø
 • Et leder- og læringsfelleskap i utvikling
 • Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Flyttegodtgjørelse etter gjeldende reglement
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig

For å kunne bo og arbeide godt i Beiarn er det en fordel å ha sertifikat og bil. Beiarn er godkjent som en trafikksikker kommune

Vi søker deg som 

 • Er en tydelig og samlende leder og som stiller krav og gir støtte til dem rundt deg
 • Er en som evner å bygge tillit, relasjoner og motivasjon i en organisasjon i utvikling
 • Er tydelig og målrettet i ditt lederarbeid gjennom å analysere skolens praksis og velge de riktige tiltakene og bidra til nytenkning
 • Vet hvor du vil med organisasjonen og jobber systematisk for å nå målene
 • Har forståelse for sammenhengen mellom eget lederskap og elevenes læringsutbytte, og evner å utvikle en god læringskultur gjennom teamsamarbeid og tverrfaglighet
 • Kan kommunisere godt og samarbeide med rådsorganene, foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere
 • Har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av godt partssamarbeid
 • Har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og jobber strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål og visjoner 

 Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Du må kunne identifisere deg med og etterleve Beiarn kommune sine verdier:

 • Vilje
 • Åpenhet
 • Stolthet
 • Samhold

Kvalifikasjoner

 • Lærerutdanning og praksis fra grunnskolen
 • Lederutdanning og praksis fra skoleledelse

Annet

I tilfelle internt opprykk, vil det kunne bli ledig en kombinasjonsstilling som undervisningsinspektør og lærer.

Arbeidstakere tilsettes i Beiarn kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Stillingen krever gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. Det er krav om politiattest ikke eldre enn 3 mnd. som skal leveres før tiltredelse.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetslova § 25. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd, og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknadsfrist

24. april 2022

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Hei, jeg heter Kari-Marie.
Jeg er kommunalleder oppvekst og kultur her i Beiarn kommune og vil gjerne komme i kontakt med deg for å svare på spørsmål du måtte ha om det å jobbe, leve og bo her i Beiarn.

Du kan nå meg på tlf: 481 60 037
eller på mail: Kari-Marie.Sandvik.Stenmark@beiarn.kommune.no

Kari-Marie Sandvik Stenmark
Kommunalleder
oppvekst og kultur
481 60 037

 

 

Lærer

Beiarn kommune har ledig 1-2 faste lærerstillinger fra 01.08.2021. Det kan også bli aktuelt med vikariater fra høsten av.

Beiarn barne- og ungdomsskole har ca 80 elever i 1. -10. trinn. På skolen er vi totalt 21 ansatte dette skoleåret, 15 pedagoger, 2 assistenter, vernepleier, miljøarbeider og en ledelse som består av rektor og inspektør.

Kvalifikasjoner

 • Krav til pedagogisk kompetanse og formell utdanning i undervisningsfagene

Vi ønsker at du

 • Kan undervise i de fleste fag i grunnskolen.
 • Er kvalifisert for å undervise i minst ett av fagene:
  begynneropplæring, spesialpedagogikk, engelsk, musikk, kroppsøving, svømming
 • Er utviklingsorientert og har gode samarbeidsevner.
 • Er trygg og troverdig i rollen som lærer.
 • Er en lærer som har eleven og elevens læring i fokus.
 • Kan beherske IKT som arbeidsverktøy, da skolen bruker digital læringsplattform.

Ved mangel på kvalifiserte søkere vil andre med relevant utdannelse/praksis vurderes.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante lærerstillinger med mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Engasjerte medarbeidere og en skole i utvikling med mange muligheter.
 • Lønn etter gjeldende regulativ.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Flyttegodtgjørelse etter gjeldende reglement.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

For å kunne bo og arbeide godt i Beiarn er det en fordel å ha sertifikat og bil. Beiarn er godkjent som en trafikksikker kommune.

Vi vektlegger

 • Faglig engasjement.
 • Gode samarbeidsevner med elever, foreldre, kollegaer og andre samt evne til å jobbe i team.
 • At du har et positivt elevsyn og evne til å sette elevenes læring og læringsmiljø i sentrum.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid med kommunens og skolens valgte satsinger.

Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli vektlagt.

Du må kunne identifisere deg med og etterleve Beiarn kommune sine verdier:

 • Vilje
 • Åpenhet
 • Stolthet
 • Samhold

Annet

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Oppgi referanser.

Før tiltredelse må politiattest ikke eldre enn 3 måneder fremvises, jf. opplæringsloven § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden.) Søknad sendes inn via jobbnorge.no. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved tilsetting gjelder en prøvetid på 6 måneder .

Spørsmål om stillingen

For spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Beiarn kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen, og ønsker bare kontakt med søkere. 

Søknadsfrist

24. april 2022

Kari-Marie Sandvik Stenmark
Kommunalleder
oppvekst og kultur
481 60 037

 

Knut Rønnåbakk
fungerende rektor
tlf 472 52 074

Om Beiarn

Beiarn er en attraktiv kommune med ca. 1030 innbyggere. Vi har gode oppvekstsvilkår og flotte turområder. Beiarn kommune er en god og trygg arbeidsplass der vi kan tilby gode arbeidsforhold, og et godt arbeidsmiljø gjennom medbestemmelse, medinnflytelse og samarbeid.

Beiarn kommune er en fremtidsrettet arbeidsplass der serviceinnstilling, endringsvillighet og stolthet over egen arbeidsplass er sentrale kvaliteter. Vi tar utgangspunkt i at medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs og at dette skal vise seg i praktisk handling. Beiarn kommune har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver gjennom god rekruttering, og krav til kvalifiserte og motiverte ansatte.

Vi er i gang med å planlegge for bygging av ny skole med flerbrukshall, basseng, folkebibliotek som er ventet å stå ferdig innen utgangen av 2024. Samarbeid og samskaping vil være et viktig arbeidsprinsipp i anlegget. Fra høsten tas nytt barnehagebygg på Tollå i bruk. Skolen drifter i dag et Newtonrom – Grotterommet – som baserer seg på geologi under bakken.

Vil du dele din kompetanse og bidra til å utvikle og forbedre tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon? Da er kanskje en jobb i Beiarn kommune noe for deg?

Hos oss finner du dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur med muligheter for faglig og personlig utvikling.

Beiarn kommune – Rektor og lærer