Utviklingsleder ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Ønsker du en spennende og attraktiv jobb? Søk jobben som Utviklingsleder for Trøndelag høyere yrkesfagskole. Utviklingsleder jobber i rektors stab, og har blant annet et overordnet ansvar for utvikling av studietilbud, bransjeprogram og kurs i tett samspill med arbeidslivet. Dette er en attraktiv og utviklende jobb der du får anledning til å være med på å forme framtidas høyere yrkesfaglige utdanning i Trøndelag.

Søknadsfrist

31.08.2020

Arbeidssted

Stjørdal

Stilling

Utviklingsleder ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Odd-Inge Strandheim
Rektor
990 38 399
Arbeidsoppgaver
 • Du har tett kontakt med arbeidslivet i Trøndelag og fanger opp kompetansebehov på kort og lang sikt.
 • Du utvikler studietilbud (fagskoleutdanninger, bransjeprogram og kurs) med utgangspunkt i arbeidslivets behov i samarbeid med rektors stab og avdelingene.
 • Du søker midler til utviklingstiltak til DIKU, Kompetanse Norge og andre aktuelle tilbydere.
 • Du har et overordnet ansvar for markedsføring/ekstern kommunikasjon i samarbeid med rektor.
 • Du ivaretar andre fellesoppgaver i skolen i samarbeid med rektors stab og avdelingslederne.
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere utdanning innen relevant fagfelt.
 • Du har bred erfaring fra arbeidslivet på operativt, administrativt eller ledelsesnivå.
 • Du har god kunnskap om og er engasjert i høyere yrkesfaglig utdanning.
 • Kunnskap om arbeidslivet i Trøndelag er ønskelig.
Personlige egenskaper
 • Du har gode leder- og samarbeidsegenskaper.
 • Du evner å skape gode relasjoner med mennesker rundt deg.
 • Du er positiv, serviceinnstilt og initiativrik.
 • Du jobber systematisk og er utviklingsorientert.
 • Du er løsningsorientert og fleksibel, og har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du har god IKT-kompetanse.
Vi tilbyr
 • Attraktiv og spennende jobb der du deltar i utviklingen av Trøndelag høyere yrkesfagskole.
 • Godt og utviklende arbeidsmiljø i moderne lokaler.
 • Positive og kompetente kolleger.
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaler.
 • Det må påregnes noe reising i jobben.

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Utviklingsleder ved Trøndelag høyere yrkesfagskole [#2001]