Vi søker gode kunnskapsledere – er du en av dem?

Instituttleder ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Institutt for bioteknologi og matvitenskap søker en motiverende og inkluderende instituttleder som kan utvikle instituttet videre sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere. Som instituttleder er du instituttets øverste leder.

Du rapporterer til din dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Strategisk arbeid, fag, utvikling, nettverksbygging og samarbeid:

 • drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene i tråd med NTNU og fakultetets strategi
 • representere instituttet både internt ved NTNU, nasjonalt, internasjonalt og overfor næringsliv og offentlig sektor
 • delta i NTNUs strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp
 • fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • skape et likestilt og mangfoldig universitet
 • ivareta samarbeidet med andre institutter og delta i utviklingen av fakultetet

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • personalansvar for instituttets ansatte
 • representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid og medbestemmelse
 • utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og med fokus på god personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling

Daglig drift av instituttet:

 • utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning, forskning, innovasjon og formidling
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester
 • sørge for at instituttet drives i samsvar med lov- og regelverk og gjeldende føringer fra NTNU, herunder effektiv ressursforvaltning og økonomistyring
 • sørge for ivaretakelse av HMS-rutiner og utvikling av en god HMS-kultur

Kvalifikasjonskrav

 • vitenskapelig kompetanse, førstestillingsnivå, dr.grad eller tilsvarende innenfor ett av fakultetets fagområder, fortrinnsvis innenfor ett av instituttets fagområder
 • høy motivasjon for ledelse i akademia
 • omfattende erfaring og gode resultater fra faglig ledelse fortrinnsvis fra universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner eller større kunnskapsorganisasjoner 
 • erfaring fra undervisning og forskning
 • gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med strategisk arbeid
 • erfaring med økonomistyring og kunnskap om forvaltningsprosesser
 • erfaring med personalansvar og utvikling av organisasjon- og organisasjonskultur
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldarbeid
 • erfaring med nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsegenskaper med en motiverende og inkluderende lederstil
 • være en god lagspiller i et tverrfaglig lederteam, i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter
 • gode strategiske evner
 • være en tydelig og samlende leder, med evne til å løse utordringer på en åpen og ærlig måte, samt evne å prioritere, gjennomføre og ta beslutninger

Det forutsettes at den som ansettes deltar på NTNUs lederutviklingsprogram.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Instituttleder ansettes på åremål for fire år tom. 31.07. 2025. Ønsket tiltredelse er 01.08.2021. 

Stillingen lønnes som instituttleder kode 1475 i henhold til statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til dekan Øyvind Weiby Gregersen, tlf. 91567096, e-post: oyvind.w.gregersen@ntnu.no

Har du spørsmål om ansettelsesprosessen, kontakt seksjonsleder HR/HMS Marit Martinsen, tlf. 92438325, e-post: marit.martinsen@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. 

 Søknadsfrist: 08.02.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Institutt for bioteknoligi og matvitenskap

Institutt for bioteknologi og matvitenskap har en nasjonal rolle og ansvar for forskning og undervisning, og har et bredt spekter av kompetanse innen bioteknologi og matvitenskap. Vi har et spesielt ansvar for undervisning i fagene biokjemi og mikrobiologi, og har 550 bachelor- og mastergradsstudenter. Den vitenskapelige aktiviteten er organisert i de fire hovedområdene biopolymerer og biomaterialer, matvitenskap, mikrobiell bioteknologi, og analyse og kontroll av mikrobielle systemer. Instituttet har fokus på å utvikle integrerte forskningsgrupper der forskere og forelesere innen relaterte felt kan etablere sterke forsknings- og undervisningsenheter. Institutt for bioteknologi og matvitenskap er vert for det nasjonale senteret for opplæring, forskning og innovasjon i bioteknologi: Center for Digital Life Norway https://www.ntnu.edu/dln. Vi har 119 ansatte hvorav 50 er ph.d.-kandidater.

Nærmere opplysninger om fakultetet med dets institutter finnes på: https://www.ntnu.no/nv/fakultet-for-naturvitenskap

 

Søknadsfrist

8. februar 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Instituttleder ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap – NTNU – Jobbnorge