Vi søker en inkluderende

Spesialpedagog

Sortland ungdomsskole søker en inkluderende, tydelig, positiv, modig og profesjonell spesialpedagog, som benytter seg av varierte tilnærmingsmåter og som har evne og vilje til tett samarbeid med trinnets lærere. Det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen har fokus på ledelse av elevers læring. Vektlegging av inkludering og utvikling av en positiv skolekultur preget av gode lærer-elevrelasjoner er en vesentlig del av dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

Spesialpedagogen er tilknyttet det spesialpedagogiske temaet ved skolen og har et særlig ansvar for:

 • Koordinering av tilbud til enkeltelever i samarbeid med skolens ledelse og andre voksne i teamet rundt enkeltelever
  • Planlegging og tilrettelegging av tilpasset undervisning for enkeltelever
  • Samarbeid med ulike samarbeidsinstanser
  • Veiledning av lærere og personale som har medansvar for enkeltelever
 • Undervisning og veiledning av enkeltelever med særlige tilrettelegginger faglig og sosialt
 • Kontakt med foreldre/ foresatte

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Pedagogisk utdanning tilsvarende:
  • Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk
  • Grunnskolelærer med minimum 60 stp i spesialpedagogikk
 • Kompetanse og erfaring med tilsvarende arbeid med barn og unge, med god kjennskap til hvordan mennesker fungerer
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med traumebasert omsorg og en utholdenhet når det gjelder å bety noe for barn i krise
 • Veiledningskompetanse

Personlige egenskaper vi vil vektlegger:

 • Du er en inkluderende, tydelig og tålmodig person med et varmt blikk for hver elev
 • Du har evne til å lære bort og til å se enkeltelevers styrker og særskilte behov
 • Du er positiv og har evner til å etablere gode relasjoner til mennesker du omgås
 • Du er en god lagspiller, er selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du behersker og har interesse av å bruke IKT som arbeidsverktøy

Krav til språkkunnskaper:

Det stilles krav om gode skritlige og muntlige norskkunnskaper, iht. forskrift til opplæringsloven § 14-6.

Vi tilbyr:

 • Ufordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk 
 • Mentorordning for nyutdannede

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.  
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. 
Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om “Tuberkulosekontrollprogrammet” på vår hjemmeside.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no
Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

08.08.2021

Arbeidssted

Sortland

Kontaktinfo

Kristine Pedersen
tlf: 911 77 657

Stilling

Spesialpedagog

Stillingstype

Fast

Kommer du med partner så er det flere aktuelle stillinger. Se ledige stillinger her: https://sortland.easycruit.com/

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune – Spesialpedagog