Er du vår nye medarbeider?

Harstad kommune har ledig stilling som skolesjef

Er du vår nye skolesjef?

Harstad kommune har ledig 100 % stilling som skolesjef fra 01.08.2021.

Vi søker deg som har kompetanse og erfaring til å lede og videreutvikle skolene i Harstad.

Du vil sammen med dine rådgivere være det faglige bindeleddet mellom kommunalsjef for oppvekst og kultur og
kommunens skoleledere/rektorer. Med hovedfokus på fagledelse og utvikling, vil du lede kvalitetsutvalg for skole, og
gjennom dine medspillere ha ansvar for at kommunens store ambisjoner for skoleutvikling fremover innfris. Du vil
kunne bidra til utvikling av stillingens innhold og rolle.

Skolesjefen skal være i front og styre utvikling av kommunens skoler sammen med kommunens skoleledere. Dette
omfatter struktur, faglig utvikling, elevenes læring og skolens ansatte med tydelige resultatmål. Skolesjefen rapporterer
faglig til kommunalsjef for oppvekst og kultur og er organisert i Fagstab.
Du bør som skolesjef ha ambisjoner og stort engasjement for skole og skoleutvikling.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

Utdanning:
Høyere utdanning med pedagogikk og fortrinnsvis organisasjon og ledelse.

Erfaring:
Ledererfaring fra skoleverket og god kunnskap om skole
God forståelse for samhandling mellom politikk og administrasjon
Resultater og gjennomførte relevante prosjekter

Personlige egenskaper:
Vi søker etter deg som:
Er utviklings- og resultatorientert
Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Har en lederfilosofi basert på åpenhet, respekt og tydelighet
Har god økonomisk forståelse
Har stor arbeidskapasitet
Er oppdatert på relevant lov- og regelverk
Er en god lagbygger
Har god beslutningsevne

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Utvikle skolene som lærende organisasjoner med spesiell vekt på elevenes prestasjoner og gode læringsarenaer
– Lede, støtte og gi råd til rektorer i skolefaglige saker
– Styre og forvalte felles økonomiansvar
– Utrede, saksbehandle og legge frem skolepolitiske saker

Litt om oss:

Skolesektoren i Harstad kommune har til sammen 12 skoler som dekker opplæringsbehovet for grunnskole og
voksenopplæring. Alle barnetrinn jobber aktivt med PALS. Harstad kommune har deltatt i nasjonale satsninger i realfag
og språk, og det foregår for tiden en økt satsning på IKT og digitalisering. Kommunen arbeider i regionale nettverk med
Fagfornyelsen og skolene har over tid vært organisert i nettverk for kvalitetsutvikling. Harstad kommune har
lærerspesialister ved alle skoler. Mer informasjon om skolene i Harstad finner du på hjemmesiden:
www.harstad.kommune.no/skolene.

I Harstad kommune får du:

En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde.
Høy grad av innflytelse på utvikling av ditt ansvarsområde
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Kontakt:

Henry Sverre Andersen
Kommunalsjef oppvekst
henry.andersen@harstad.kommune.no
90772499
 
Roald E Andersen
Stabssjef
roald.andersen@harstad.kommune.no
47513705
 
Søknadsfrist: 24.01.2020

Ledig stilling som enhetsleder/rektor for Øyriket oppvekstsenter

Er du en tydelig leder med stort engasjement for barnehage og skole?

Velkommen som søker på stillingen som enhetsleder for Øyriket oppvekstsenter. Tiltredelse i stillingen er 01.08.2021.

Harstad – attraktiv hele livet

Hos oss i Harstad kommune får du en spennende jobb der du kan utvikle deg både faglig og personlig i et godt og sosialt
arbeidsmiljø. Du får stor selvstendighet og innflytelse i drøftinger og utviklingsarbeid, men også utfordringer
sammen med dyktige kollegaer.

Harstad kommune har lederutviklingsprogram, mentorordning for ledere, nettverksgrupper for ledere og lederstøtte fra
interne tjenester, Et eksempel på dette er kommunens skolefaglige team som består av skolesjef, rådgivere og
veiledere som bistår rektorene i sitt arbeid.

Harstad kommune har til sammen tolv skoler som dekker opplæringsbehovet fra grunnskolen til voksenopplæringen.
Alle barnetrinn jobber aktivt med PALS. Harstad kommune har også lærerspesialister ved de fleste skolene. Alle
skolene arbeider for tiden med Fagfornyelsen.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

Pedagogisk utdanning og minimum 3 års erfaring som lærer.
Godkjent utdanning for ledere i grunnskolen.
Relevant ledererfaring.
Kan vise til god gjennomføringsevne.
For tilsetting i oppvekstsektoren må du forevise godkjent politiattest før tiltredelse. Denne må ikke være eldre enn 3
måneder.

Som leder hos oss må du:
Evne å skape tillitsfulle relasjoner.
Kommunisere tydelig med elever, foresatte og ansatte.
Være analytisk med evne til å løse komplekse oppgaver på en målrettet måte.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Utøve mestringsorientert ledelse.
Lede og videreutvikle oppvekstsenterets strategi for lek, læring og utvikling.
Forvalte oppvekstsenterets samlede ressurser på en måte som sikrer gode vilkår for lek, læring og undervisning.
Lede og motivere medarbeidere til felles innsats slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet til hvert enkelt barn og elev.
Lede og utvikle et lederteam som jobber systematisk med oppfølging av barn og elevenes læring og utvikling.
Bidra til kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i vår kommune.
Bidra til et godt arbeidsmiljø, blant annet gjennom arbeidet i HMS-gruppa.

Øyriket oppvekstsenter

Øyriket Oppvekstsenter ligger i sentrum på Lundenes på Grytøya. Oppvekstsenteret består av Lundenes skole og
Finnvika barnehage.
Oppvekstsenteret tar imot barn og unge fra Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy. Grytøya er knyttet sammen med Bjarkøya med
undersjøisk tunnel og med Sandsøya med bru. Grytøya ligger vakkert til i skjæringspunktet mellom Toppsundet og
Vågsfjorden, en liten halvtimes reise med bil og ferge fra Harstad sentrum.
Lundenes skole er en 1 -10 skole med ca. 55 elever. Skolen er godt utstyrt med klasserom, grupperom, gymsal og
svømmebasseng. Barnetrinnet har faste uteskoledager hver uke hvor vi bruker naturen som læringsarena.

Finnvika barnehage er en nybygd barnehage som ligger nærmest vegg i vegg med Lundenes skole med flott tilrettelagt uteområde med direkte utsikt over Vågsfjorden. Barnehagen er godkjent med 36 korrigerte plasser for barn i alderen 1-5 år. Førskolegruppa har felles uteskoledag hele året med 1.og 2. årstrinn på skolen. Da utforsker de i fellesskap
fjæra, skogen og fjellet. Barnehagen disponerer også skolens gymsal og svømmebasseng.

Mer informasjon om oppvekstsentret og skolene i Harstad finner du på hjemmesiden: http://www.harstad.kommune.no/skolene.

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Kontakt:

Vidar Larsen
Skolesjef
Vidar.Larsen@oppvekst.harstad.kommune.no
97082338
 
Henry Andersen
Kommunalsjef oppvekst
henry.andersen@harstad.kommune.no
90772499
 
Søknadsfrist: 24.01.2020

Harstad kommune har ledig stilling som enhetsleder/rektor på Harstad skole

Er du en tydelig leder med stort engasjement for skole og utdanning?

Velkommen som søker på stillingen som rektor på Harstad skole. Tiltredelse i stillingen er 01.08.2021.

Harstad – attraktiv hele livet

Hos oss i Harstad kommune får du en spennende jobb der du kan utvikle deg både faglig og personlig i et godt og sosialt
arbeidsmiljø. Du får stor selvstendighet og innflytelse i drøftinger og utviklingsarbeid, men også utfordringer
sammen med dyktige kollegaer.

Harstad kommune har lederutviklingsprogram, mentorordning for ledere, nettverksgrupper for ledere og lederstøtte fra
interne tjenester, Et eksempel på dette er kommunens skolefaglige team som består av skolesjef, rådgivere og
veiledere som bistår rektorene i sitt arbeid.

Harstad kommune har til sammen tolv skoler som dekker opplæringsbehovet fra grunnskolen til voksenopplæringen.
Alle barnetrinn jobber aktivt med PALS. Harstad kommune har også lærerspesialister ved de fleste skolene. Alle
skolene arbeider for tiden med Fagfornyelsen.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

Pedagogisk utdanning og minimum 3 års erfaring som lærer.
Godkjent utdanning for ledere i grunnskolen.
Relevant ledererfaring.
Kan vise til god gjennomføringsevne.
For tilsetting i skoleverket må du forevise godkjent politiattest før tiltredelse. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.

Som leder hos oss må du:
Evne å skape tillitsfulle relasjoner.
Kommunisere tydelig med elever, foresatte og ansatte.
Være analytisk med evne til å løse komplekse oppgaver på en målrettet måte.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Utøve mestringsorientert ledelse.
Lede og videreutvikle skolens strategi for læring og utvikling.
Forvalte skolens samlede ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring.
Lede og motivere medarbeidere til felles innsats slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet til hver enkelt elev.
Lede og utvikle et lederteam som jobber systematisk med oppfølging av elevenes læring og utvikling.
Bidra til kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i vår kommune.
Bidra til et godt arbeidsmiljø, blant annet gjennom arbeidet i HMS-gruppa.

Harstad skole

Harstad skole er et flott og moderne skolebygg, som ligger synlig i sentrum av Harstad. Harstad skole er en barneskole med omtrent 400 elever. Skolen er også mottaksskole for flerspråklige elever, og omtrent 25 % av skolens elever er flerspråklige. Skolen bruker It’s learning som læringsplattform.

Skolens visjon er: “JEG KAN – JEG VIL – VI SKAL”

Skolens pedagogiske plattform og læringssyn bygger på denne visjonen. Skolens mål er å skape undervisning som er relevant, praktisk og tydelig. Elevene skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø der de mestrer og utvikler seg faglig og sosialt. Det legges vekt på tilpasset undervisning og spesiell tilrettelegging for læring og trivsel for elevene.

Skolen har ansatte fra ulike deler av verden. Personalet er engasjert og godt kvalifisert med blikk for den enkelte elev.

Mer informasjon om skolene i Harstad finner du på hjemmesiden: http://www.harstad.kommune.no/skolene.

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Kontakt:

Vidar Larsen
Skolesjef
Vidar.Larsen@oppvekst.harstad.kommune.no
97082338
 
Henry Andersen
Kommunalsjef oppvekst
henry.andersen@harstad.kommune.no
90772499
 
Søknadsfrist: 24.01.2020
Harstad kommune – Skolesjef og rektor